En person larmar av och låser upp en bil med bilnyckeln.

Avgiftshöjning för garageplatser

21-12-28 Telge Bostäder

Under året 2022 kommer det att ske en höjning av avgifter på garageplatser som hyrs ut av Telge Bostäder.

En generell höjning av avgifterna har inte skett på många år. Därför är den här höjningen ett sätt för att få till en jämnare hyresnivå inom både vårt eget bestånd och övriga kommunen.

Du som berörs av avgiftshöjningen har fått ett rekommenderat brev från oss. Du behöver svara på brevet och skicka det tillbaka till oss.

Har du inte fått något brev från oss kan du bortse från denna information.

Vad händer nu?

Du som hyr en garageplats av oss får ett brev hemskickat till dig med information om vad som gäller. Med brevet följer en svarsblankett som du fyller i och skickar in.

Du kan välja att acceptera de nya villkoren och behålla din garageplats eller att inte acceptera de nya villkoren och därmed säga upp din garageplats.

Oavsett om du accepterar de nya villkoren eller inte ska du fylla i blanketten och skicka tillbaka till oss.

Undantag för Hovsjö

Samtliga garageplatser som hyrs av Telge Hovsjö är redan höjda och innefattas inte av den här höjningen. Det som blir aktuellt under året för hyresgäster som hyr parkeringsplats eller garageplats hos Telge Hovsjö är den årliga indexhöjningen.

Frågor och svar

Avgiften på garageplatser höjs i regel i samband med byte av hyresgäst. En generell höjning av avgifterna har inte skett på många år. Därför är den här höjningen ett sätt för att få till en jämnare hyresnivå inom både vårt eget bestånd och övriga kommunen.

De garageplatser som hyrs av Telge Hovsjö omfattas inte av den här höjningen.

Du som berörs har fått ett rekommenderat brev av oss.

Du ser hur stor just din höjning blir i det nya avtalet som vi har skickat till dig. Har du frågor om höjningen är du välkommen att kontakta parkeringar@telge.se

De nya villkoren träder i kraft den 1 oktober 2022.