En röd bil står på en parkeringsplats

Avgiftshöjning för parkeringsplats 2023

22-11-21 Telge Bostäder, Telge Fastigheter

Från 1 januari 2023 höjs avgiften på parkeringsplatser enligt konsumentprisindex*. I år ligger höjningen på runt 10,9 procent. Det är en ovanligt hög höjning som beror på omvärldssituationen.

Inflationen påverkar

Läget i världen gör att det just nu är en hög inflation. Hög inflation gör att den genomsnittliga prisutvecklingen blir högre, alltså det priset som kunden faktiskt betalar. Det resulterar i ett högt konsumentprisindex (KPI).

För exempelvis en parkeringsplats med hyra på 247 kronor per månad blir höjningen 27 kronor per månad.

Syns på nästa hyresavi

Du som hyr en parkeringsplats av oss kommer att se höjningen på din nästa hyresavi.

Vi har samlat några frågor och svar här nedanför. Har du andra frågor är du välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig.

Tre frågor och svar om höjningen

Vi vill ha hyror som följer konsumentprisindex. Enligt det nya avtalet justeras därför hyran årligen. Detta är ett vanligt arbetssätt som resulterar i att nuvarande avgifter följer inflationsutvecklingen.

Telge Bostäder har likt alla andra fastighetsbolag i Sverige kostnadsökningar varje år. Avgiftshöjningen baserat på konsumentprisindex är avsedd att täcka kostnadsökningarna.

Riksbankens inflationsmål för Sverige är 2 procent och höjningen har vanligtvis legat omkring den siffran.

I år är höjningen 10,9 procent vilket motsvarar en höjning om 27 kronor per månad för en p-plats som kostar 247 kronor per månad.

Att höjningen är så hög i år beror på omvärldssituationen med en ovanligt hög inflation som följd.

I början av 2021 gjorde vi en större justering då vi såg att hyrorna för våra parkeringsplatser var väsentligt lägre jämfört med andras och kommunen. Enligt det nya avtalet kommer hyrorna för p-platser justeras årligen framöver för att de ska följa konsumentprisindex. Denna höjning gäller alltså för 2023.

*Konsumentprisindex, KPI: Index som visar hur prisutvecklingen i genomsnitt utvecklar sig på varor och tjänster för privat konsumtion i Sverige. (Källa: Nationalencyklopedin)