En man slänger en glasflaska i en container vid en återvinningsstation

Återvinningsstationer tas bort på grund av nedskräpning

23-09-15 Telge Återvinning

I veckan har återvinningsstationerna på Rödbloms gränd i Hovsjö samt Klockarvägen i Geneta tagits bort på grund av omfattande nedskräpning.

Förpackningsinsamlingen (FTI) som idag ansvarar för Södertäljes återvinningsstationer berättar om sitt beslut i ett pressmeddelande:

– Vi arbetar för att det ska vara enkelt att lämna sina förpackningar till återvinning och det är alltid tråkigt när återvinningsstationer behöver stängas, särskilt av en sådan här anledning, säger Petter Bergum, regionchef på Förpackningsinsamlingen, FTI.

Båda stationerna har varit utsatta för ansenlig nedskräpning och dumpning under en längre tid. FTI har prövat olika åtgärder, bland annat justering av städ- och tömningsfrekvens, utan förbättring. I samråd med Södertälje kommun har Förpackningsinsamlingen därför beslutat att stänga stationerna.

– Den fastighetsnära insamlingen är väl utbyggd i området, och både vi och kommunen bedömer att det täcker behoven i dagsläget, säger Petter Bergum.

Vid årsskiftet 2024 övergår ansvaret för insamling av förpackningar till Södertälje kommun. Telge Återvinning kommer då att bli insamlingsansvarig.

– Vi planerar som bäst för att ta över ansvaret för förpackningsinsamlingen, säger Vesa Hiltula, vd på Telge Återvinning.

Vesa Hiltula säger vidare att har fler och fler fastighetsägare faktiskt har kommit igång med källsortering för sina hyresgäster i de här områdena. Det innebär att behovet av återvinningsstationer kommer att minska framöver.