man som slänger sopor

Återvinningsstationen vid Centrum är borttagen

23-06-22 Telge Återvinning

I samband med bygget av Clarion Hotel vid Maren i centrala Södertälje har återvinningsstationen vid parkeringen Ekdalsgatan tagits bort.

Detaljplanearbete pågår och invigningen av hotellet är planerad till sommaren 2024.

Ny plats i centrum utreds

Just nu håller vi på att utreda och ansöka om en ny central plats att ha återvinningsstationen på, men tills vidare hänvisar vi till Södertäljes andra återvinningsstationer.

Löpande information om eventuell ersättningsplats för återvinningsstationen kommer att meddelas här på telge.se eller i Telge Återvinnings sociala medier.