Illustration av en person med kassar och en person i varselkläder som pekar mot något

Telge Återvinning stänger återvinningsstationen i Fornhöjden

24-05-07 Telge Återvinning

Återvinningsstationen i Fornhöjden är sedan flera år tillbaka hårt drabbad av nedskräpning och avfallsdumpning. Som en följd av att stora volymer regelbundet dumpas där har ohyra rotat sig på platsen med risk för spridning till kringliggande bebyggelse. Som en följd av detta har Telge Återvinning beslutat att avveckla återvinningsstationen som kommer att upphöra den 13 maj. 

- Vi kan inte samla in förpackningar till vilket pris som helst. Speciellt inte när det utgör en sanitär olägenhet och driver upp kostnader för skattebetalarna i Södertälje på ett ohållbart sätt, säger Vesa Hiltula, vd Telge Återvinning. 

Systemet med återvinningsstationerna kommer att fasas ut och platsen för insamling av återvinningsbara förpackningar flyttas i stället närmare bostaden, så kallad fastighetsnära insamling. Det betyder att Telge Återvinning fortsatt samlar in återvinningsbara förpackningar men det är fastighetsägaren som har ansvaret för utrymmet av insamlingskärlen i sin fastighet. Under en övergångsperiod tar kommunerna över återvinningsstationerna medan det nya systemet för fastighetsnära insamling implementeras. 

- Tillsammans med majoriteten av fastighetsägarna i området har vi iordningställt fastighetsnära insamling som ska täcka behoven efter att återvinningsstationen i Fornhöjden tagits bort. De fastigheter som ännu inte inrättat fastighetsnära insamling har vi en nära dialog med och vi arbetar intensivt för att få systemet på plats, avslutar Vesa. 

Framåt hänvisas boende i Fornhöjden till att lämna sina återvinningsbara förpackningar i anslutning till fastigheten där de bor eller någon av de andra återvinningsstationerna.

Frågor och svar

Vi arbetar för att det ska vara enkelt att lämna sina förpackningar till återvinning och det är alltid tråkigt när återvinningsstationer behöver stängas, särskilt av en sådan här anledning. Den här stationen har varit utsatt för ansenlig nedskräpning och dumpning under en längre tid vilket har lett till en osanitär angelägenhet. 

Att ta bort stationen är genom tidigare erfarenhet av liknande problem det enda sättet att få bort skadedjur som har etablerat sig på stationen. Vid avveckling av stationen sker städning och sanering.

Vi har arbetat med olika åtgärder, bland annat justering av städ- och tömningsfrekvens, utan förbättring. Vi arbetar också kontinuerligt med olika kunskapshöjande insatser i områden där vi ser denna typ av nedskräpning. Bland annat har vi avfallsrådgivare som har en tät kontakt med fastighetsägare om vikten av sortering och implementering av fastighetsnära insamling. Södertälje kommuns samordnare mot illegalt avfall hjälper också till vid enstaka tillfällen då det är massiva dumpningar.

Tillsammans med de flesta fastighetsägare i området har vi iordningställt fastighetsnära insamling som ska täcka behoven i och med borttagandet. De fastigheter som inte riktigt är färdiga med implementeringen har vi en nära dialog med och arbetar intensivt med för att färdigställa fastighetsnära insamling.

Här kan du se var närmaste återvinningsstation finns

Vid sortering av större avfall kan du besöka Returen och Tveta återvinningscentraler.

Du kan också lämna större avfall via vår tjänst Rullande återvinning som vi erbjuder två gånger per år.

Om du är ett företag som behöver hjälp med bättre sortering kan du alltid kontakta våra duktiga avfallsrådgivare som du når via vår kundservice

Återvinningstationerna har varit en tjänst till kommunens invånare för att sortera sina förpackningar nära hemmet. Med nya direktiv från regeringen med krav på högre grad av sortering och återvinning kommer fastighetsnära insamling införas i hela Sverige till 2027. Det betyder att fler återvinningsstationer kommer att tas bort och fler fastighetsägare kommer att införa fastighetsnära insamling. Den nya tjänsten ska underlätta sortering av förpackningar ännu närmare hemmet för att öka graden av sortering och återvinning.