Man på balkong.

Årlig hyreshöjning bostäder 2024

23-11-27 Telge Bostäder, Telge Fastigheter

Telgebolagen och Hyresgästföreningen har kommit överens om hyresnivån för 2024. Från och med den 1 januari 2024 höjs hyrorna med 5,95 procent.

Den högre höjningen beror på de stora kostnadsökningar som vi ser i ekonomin, som i hög grad påverkar oss som fastighetsbolag. Vi är medvetna om att många hushåll har det kärvt just nu och har därför försökt dämpa effekterna genom att själva bära en del av kostnadsökningarna. Samtidigt behöver vi se till vad Telgebolagen behöver för att vi ska kunna ta hand om våra fastigheter på kort och lång sikt.

Drift och underhåll är de enskilt största utgifterna och vad vi framför allt kommer att använda våra intäkter (hyrorna) till. Vi vill också kunna investera i underhåll och kunna bygga fler hyresrätter.