Två män och en flicka promenerar i ett bostadsområde. Två trevåningshus i bakgrunden.

Årlig hyreshöjning 2023

23-01-04 Telge Bostäder, Telge Fastigheter

Årets hyresförhandlingar är sedan tidigare färdiga. Telge Bostäder, Telge Fastigheter och Hyresgästföreningen har landade i en tvåårig överenskommelse för hyressättningen 2022-2023.

Gäller från 1 februari

Hyreshöjningen hamnar i snitt på 1,83 procent för 2023. Hyreshöjningen gäller från och med den 1 februari. Du ser din höjning på den hyresavi du får i januari.

Frågor och svar

Varje år sker en årlig höjning av hyran i samråd med Hyresgästföreningen. Som allmännyttigt bostadsbolag är vårt uppdrag att tillhandahålla sunda bostäder till en rimlig kostnad för alla, det innebär bland annat att vi behöver underhålla fastigheterna.

I takt med att den allmänna prisnivån ökar varje år blir det dyrare att underhålla fastigheterna. Så i samma takt behöver också hyrorna på bostäder höjas.

Höjningen är i snitt 1,83 procent för 2023. Det betyder att vissa hyror höjs mer eller mindre än snittet, höjningen baseras på ursprungshyran.

Du ser din nya hyra på hyresavin för februari 2023, den aviseras dig i januari 2023.