En parkeringsskylt

Årlig avgiftshöjning för parkeringsplats

21-12-06 Telge Bostäder, Telge Fastigheter

Från den 1 januari 2022 höjs avgiften på p-platser enligt konsumentprisindex. Det är en årlig höjning som vanligtvis ligger på runt två procent. För till exempel en bilplats med hyra på 240 kronor per månad blir det en höjning med 5 kronor per månad.

Du som hyr en parkeringsplats av oss kommer att se höjningen på nästa hyresavi.

Vi har samlat några frågor och svar här. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig.

Frågor och svar om höjningen

Vi vill ha hyror som följer konsumentprisindex. Enligt det nya avtalet justeras därför hyran årligen. På så vis slipper vi göra en större höjning efter några år.

Vanligtvis rör det sig om en höjning på två procent. Exempelvis blir det för en bilplats med en hyra på 240 kronor per månad en höjning med 5 kronor per månad.

I början av 2021 gjorde vi en större justering då vi såg att hyrorna för våra p-platser var väsentligt lägre jämfört med andras och kommunen. Enligt det nya avtalet kommer hyrorna för p-platser justeras årligen framöver för att de ska följa konsumentprisindex. Denna höjning gäller alltså för 2022.