Årlig avgiftshöjning lokaler

21-12-07 Telge Fastigheter

I ett lokalhyresavtal kan man avtala om hyreshöjning på två sätt. Antingen höjs din hyra varje år med en fast procent eller så kan din hyra höjas med index.

Procenthöjning

Har du procenthöjning räknas den nya årshyran upp med det fasta procenttalet i ditt hyresavtal, t.ex. 2 procent.

Indexhöjning

Har ditt hyresavtal istället en indexklausul så innebär det att hyran varje år höjs utifrån konsumentprisindex.

Konsumentprisindex är ett tal för den generella prisnivån i landet, och ökar den så ökar din hyra i samma takt. Man utgår alltid från vad talet är i oktober. I oktober 2020 låg indextalet på 336,97 och i oktober 2021 hade det ökat till 346,44.

I procent motsvarar det denna gång cirka 2,8%. Det är alltså olika höjning varje år.