En kvinna som sitter i en soffa framför en dator och anteckningsbok

Det här gäller för din hyreshöjning 2023

22-12-05 Telge Fastigheter

Ett lokalhyresavtal kan avtalas på två sätt när det gäller hyreshöjning. Antingen höjs din hyra årligen med en fast procent eller utifrån konsumentprisindex.

Har du en procenthöjning räknas den nya årshyran upp med det fasta procenttalet i ditt hyresavtal, till exempel 2 procent.

Har ditt hyresavtal en indexklausul så innebär det att hyran varje år höjs utifrån Konsumentprisindex (KPI) (scb.se)

Konsumentprisindex är ett tal för den generella prisnivån i landet. Ökar index, ökar din hyra i samma takt.

Omvärldssituationen påverkar hyran

Den senaste tiden har vi upplevt stora kostnadsökningar, rent generellt i samhället. Kostnadsläget påverkar självklart hyresnivåerna. Därför ser vi betydande hyreshöjningar jämfört med tidigare år.

Hyran justeras enligt avtal från och med 1 januari 2023. I år ligger höjningen på runt 10,9 procent. Det är en ovanligt hög höjning som beror på omvärldssituationen.

Syns på nästa hyresavi

Du som hyr en lokal av oss kommer att se höjningen på din nästa hyresavi.

Har du andra frågor är du välkommen att kontakta oss på 08-550 221 00. Fråga efter din förvaltare.