Det här behöver du göra innan vi byter din elmätare

Några veckor innan det är dags för elmätarbytet skickar vi ett brev till dig med tid och datum för bytet. Innan vi kommer hem till dig behöver vi din hjälp att förbereda så att bytet går smidigt.

Säkerställ att vi kan kontakta dig

Bekräfta eller uppdatera dina kontaktuppgifter hos oss så fort som möjligt. Då kan vi nå dig på ett smidigt sätt inför och under mätarbytet.

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Det är vi som utför ditt mätarbyte

Porträttbilder och namn på teknikerna som utför mätarbytet

Förbered dig inför bytet

För att vårt jobb ska gå så smidigt som möjligt behöver du hjälpa oss med att:

 • Se till att elmätaren är lätt att komma åt.
 • Se till att mätaren och mätarskåpet inte blockeras av något och att eventuella lås är upplåsta.
 • Sitter elmätaren inomhus? Håll eventuella husdjur kopplade eller instängda under vårt besök.
 • Sitter elmätaren utomhus? Klipp ner grenar och kvistar om det finns buskar eller växter framför mätaren. Se till att skydda växter som finns nära mätaren så att vi inte skadar dem.
 • Se till att det är fritt minst 70 cm ovanför och 60 cm framför mätaren. Det ska vara enkelt att stå framför den.

Behöver du vara hemma vid elmätarbytet?

Om elmätaren sitter inne i din bostad måste någon vara hemma för att släppa in oss. Personen måste vara över 18 år och veta var elmätaren sitter. Om ett barn är ensamt hemma går vi inte in i bostaden.

 • Lägenhet med elmätaren inne i lägenheten.
 • Villa med elmätaren inne i bostaden.
 • Lägenhet med elmätare i trappuppgång eller i centralt elrum.
 • Villa med elmätaren utomhus.

Du får veta tid i förväg

Oavsett om du behöver vara hemma eller ej meddelar vi i förväg vilken tid mätarbytet kommer ske, eftersom strömmen behöver stängas av en kort stund. Efter bytet, kontrollera till exempel din kyl och frys.

Elen stängs av under bytet

Mätarbytet tar cirka 30 minuter och under den tiden kommer elen stängas av cirka 15 minuter. Det kan påverka saker som larm, värmepump och internet. Se till att känslig elektrisk utrustning är avstängd under tiden.

Tänk på att:
 • Du som kund äger mätarplatsen och är ansvarig för att arbetet kan utföras på ett elsäkert sätt.
 • Under vintertid innebär det till exempel att det ska vara skottat, sandat eller saltat samt att det inte finns risk för snöras och fallande istappar. Vi vill även att det finns information som varnar för våta golv i trapphus och att mattor till entrén är torra.
 • Om det finns risk för exempelvis halka, kan teknikern betrakta arbetsplatsen som farlig och lämna återbud. Då behöver du åtgärda detta och boka en ny tid för elmätarbytet.
 • Enklare justeringar åtgärdar vi utan extra kostnad, men vid större justeringar tillkommer kostnad för arbetet. Om vi ser några konstigheter i din anläggning när vi byter din elmätare kommer du att få en anmärkning. Detta är för din egen säkerhet då anläggningen är ditt ansvar.

Behöver du hjälp?

Kontakta vår samarbetspartner OneCo om du har frågor inför elmätarbytet, så hjälper de dig.

Frågor och svar inför elmätarbytet

Om din elmätare inte är tillgänglig för oss utan att någon vuxen är på plats, och du inte kan vara hemma på föreslagen tid så ber vi dig boka om bland de tider som finns tillgängliga inom ditt område.

Finns det inte någon tid som passar kanske du kan be någon granne eller släkting vara på plats vid föreslagen eller ombokad tid.

Om du registrerar ditt mobilnummer i samband med det första brevet du får från oss, så skickar vi en påminnelse till dig dagen innan den bokade tiden.

Nej, vi har inte möjlighet att byta plats på din elmätare i samband med bytet och installationen. Om du behöver flytta mätarplatsen, kontakta en behörig elinstallatör. Denna kommer sedan att registrera behovet mot oss och vårt system så att allt hanteras korrekt.

Nej, vi har inte rätt att utföra några upp- eller nedsäkringar i samband med elmätarbytet. För att göra detta behöver du kontakta en auktoriserad elektriker.

Om din huvudsäkring inte stämmer med din faktura kommer vi att ändra den i vårt fakturasystem och meddela dig om detta via brev.

Du behöver se till att mätplatsen är tillgänglig för oss inför bytet. Vi rekommenderar dig därför att ta bort låset innan vi kommer. Lås som sitter kvar klipps upp och ersätts inte.

När elmätarbytet är genomfört kommer vi att bekräfta mätarbytet till dig. Bekräftelsen innehåller information om vem som utfört bytet, när, samt information och mätarställningar för den nertagna och den uppsatta mätaren.

I bekräftelsen finns också en länk till vår webbplats med mer information om mätarbytet.