Vanor påverkar fakturan

Fredag morgon hemma hos grannfamiljerna Söder och Tälje. Som vanligt är det mycket som ska göras och hinnas med inför helgen. Det ska diskas, tvättas och lagas mat eftersom familjerna ska bort på eftermiddagen. I båda husen finns samma typ av uppvärmningssystem och familjerna förbrukar lika mycket el, ändå har de helt olika kostnader.