Pontus Werlinder
Ledare

Tillsammans gör vi Södertälje tryggare

Som du kanske märker har detta nummer av den fysiska versionen av Telgebo ett nytt utseende med nytt typsnitt och layout. Vi hoppas att du kommer att gilla vår nya form som är en del i det varumärkesarbete Telgekoncernen genomfört.

Flera nya projekt på gång

Vi på Telge Bostäder och Telge Hovsjö har som uppdrag att erbjuda hållbara och prisvärda hyresbostäder för alla. Vi är inne i en väldigt spännande period med både nyproduktion och lokalkonverteringar.

Flera projekt är fortfarande i ett tidigt skede, men trygghetsboendet i Västergård har haft inflyttning och med Löwens väg i Järna har vi kommit till byggstart, vilket är fantastiskt roligt.

Utmaningar på bostadsmarknaden

Vårt uppdrag innebär också att ta hand om hyresgäster och fastigheter på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt. Bostadssociala frågor blir allt viktigare och den höga efterfrågan som i dag finns på bostadsmarknaden skapar utmaningar som olovliga andrahandsuthyrningar och trångboddhet vilket i sin tur skapar osunda boendeförhållanden.

Vi vill att du som bor i våra bostadsområden ska känna dig trygg. Vi på Telge Bostäder jobbar med Huskurage för att ta ställning mot våld i hemmet. Huskurage är en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående.

Vi har ett gemensamt ansvar

Att bidra till ökad trygghet är ett viktigt mål för oss, men vi behöver din hjälp. Vi som bostadsbolag är en viktig del, precis som kommunen, polisen och andra fastighetsägare, men det krävs också att varje invånare gör rätt och tar ansvar.

Vi som bostadsbolag behöver synas och närvara mer i våra områden. Vi är viktiga på platsen för att öka den lokala tryggheten.

Ett steg i den riktningen är vår satsning på distriktskontor, men även våra portvakter, feriepraktikanter, trygghetsvärdar och nattvandringar bidrar till ökad trygghet i våra bostadsområden. Alla måste hjälpas åt om vi ska lyckas skapa ett tryggare Södertälje.

Ta hand om varandra!

Pontus Werlinder
vd, Telge Bostäder och Telge Hovsjö