Avfallspåse i papper
Sopor och sortering

Bli en miljöhjälte!

Sedan den 1 november har hela Södertälje kommun börjat använda en papperspåse för insamling av matavfall, istället för den tidigare gröna plastpåsen. Bytet är ett viktigt steg i både globalt och kommunalt miljöarbete.

Enkelt att vara miljöhjälte

Genom att sortera ditt matavfall är du en miljöhjälte! Ja, så enkelt är det faktiskt.

När vi slänger endast matrester i papperspåsen och lämnar på rätt ställe kommer matresterna sedan att omvandlas till biogas och biogödsel. Biogasen används som bränsle i fordon, i stället för fossila bränslen, och biogödsel sprids på våra åkrar. Bra på många plan med andra ord.

Släng bara matrester i papperspåsen

I papperspåsen ska vi bara slänga matrester, kort sagt sådant som ruttnar. Varken papper, plast eller förpackningar ska slängas i papperspåsen. Här finns bra information om hur påsen ska användas:

Nya påsar finns på distriktskontoret

I ditt startpaket får du 50 påsar. När du behöver fler finns det att hämta på ditt distriktskontor utan kostnad. Här hittar du information om vilket distrikt du tillhör, samt aktuella öppettider på ditt distriktskontor: