En polis som poserar framför en polisbil
Porträttet

”Alla kan göra en insats”

Det finns många olika tjänster och cirka 80 olika funktioner inom polisen. Mikael ”Affe” Alfredsson har arbetat som polis i 17 år. På hans visitkort står det att han är kommunpolis i Södertälje.

Dialog med de boende

En kommunpolis driver polisens brottsförebyggande arbete i samverkan med kommun, näringsliv och medborgare. Detta görs genom bland annat så kallade medborgarlöften, som skapas utifrån att polisen lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Arbetet som kommunpolis handlar till stor del om att söka dialog med medborgarna, med organisationer, föreningar, skola och näringsliv. Ett viktigt långsiktigt förebyggande arbete är besök i skolor och förskolor. En trygghetsskapande åtgärd är att prata med unga om hur polisen arbetar för och hur unga kan få hjälp av polisen.

”Fastighetsägarna har en viktig roll”

Som kommunpolis deltar Mikael i många olika samverkansprojekt med andra aktörer. Det gäller framför allt med kommunen, men även företag frivilligorganisationer och fastighetsägare.

– Fastighetsägarna har en viktig roll. Att det är rent och snyggt, bra belysning i utemiljön och källargångar och att lås är hela och väl fungerande är jätteviktigt för att skapa trygghet, säger Mikael ”Affe” Alfredsson.

”Vi måste alla hjälpas åt att skapa en trygg miljö. Alla insatser är viktiga, både stora som små.”

Jobbar mot samma mål

Styrkan i att samverka med andra är enligt Mikael att de olika aktörerna tar del av varandras erfarenheter och kan skaffa sig en gemensam lägesbild, sätta upp gemensamma mål och gå in med åtgärder från flera olika håll. Förebyggande arbete, polisinsatser, konkreta åtgärder i fastigheter, i trafikmiljön och offentliga platser – allt behövs.

– Det finns så mycket som är positivt med Södertälje. Tyvärr så framställs väldigt ofta Södertälje som en stad med problem, våld och kriminalitet. Visst finns det utmaningar men mycket har förändrats till det bättre om man jämför med hur det såg ut för några år sedan, säger Affe.

Fokus på trygghet

I Södertälje har myndigheterna under flera år fokuserat på trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Polisen, Kronofogden, kommunen med flera har samverkat för att komma tillrätta med välfärdsbrottsligheten som bland annat innefattar olovlig andrahandsuthyrning, handel med svartkontrakt och skenskilsmässor.

Och vem har inte läst om Södertäljenätverket och fallen med de olika assistans- och hemtjänsthärvorna i vår stad.

– Inom ramen för den särskilda insatsen mot organiserad brottslighet i Södertälje, Tore 3, inrättades i februari 2021 en specialistgrupp av poliser för att få bukt med välfärdsbrotten i Södertälje, säger Affe.

Det finns mycket som är bra med Södertälje. För att veta hur kommuninvånarna upplever sin trygghet så genomförs varje år medborgardialoger. Då besöker polisen, ihop med kommunen, ett stort antal bostadsområden och frågar de boende vad de tycker att kommunen och polisen bör bli bättre på.

”Våga ingripa och förändra”

Trygghetsfrågor är centrala i ett samhälle då den faktiska och upplevda tryggheten har stor betydelse för hur väl vårt samhälle fungerar. Helt klart är att Sverige står inför nya utmaningar där polisen inte längre ensamma kan lösa problemen med brott och otrygghet i samhället.

– Vi måste alla hjälpas åt att skapa en trygg miljö. Tänk om fler människor vågade ingripa för att förändra en situation. Alla insatser är viktiga, både stora som små, säger Affe och ger några exempel:

– Det kan vara att stå upp för någon som blir utsatt för en kränkande kommentar, att sträcka ut en hand till någon som inte verkar må bra eller säga till om du ser någon som slänger skräp där det inte hör hemma – då visar man engagemang och tar ställning, säger Affe.

Självklart är det viktigt att man inte själv utsätter sig för fara men om alla tar ett större samhällsansvar kanske vi i framtiden slipper att unga hamnar i kriminalitet eller att våldet i samhället ökar förklara han.

Arbetar förebyggande med unga

Ungdomar är ett prioriterat område för Södertälje där många insatser görs för att ungdomar ska utvecklas på ett bra sätt.

– Många ungdomar rekryteras redan i tidig ålder till ett liv i de kriminella kretsarna. Att arbeta förebyggande mot gängkriminalitet och annan organiserad brottslighet är viktigt, förklarar Affe och tillägger:

– Vi behöver skapa sammanhang som ger unga tillhörighet för att kunna konkurrera med de kriminella gängen.

Många gånger får ungdomar stå till svars för mycket som de inte är befogat för.

– Bara för att ett gäng ungdomarna samlats på en plats behöver det inte betyda att de planerar att göra bus. De kanske helt enkelt inte har någon annanstans att umgås på. Som vuxen kan man visa engagemang genom att ta kontakt, bara genom att hälsa på dem som du möter ute på gatan gör stor skillnad.

Det här är Mikael ”Affe” Alfredsson
  • Yrke: Kommunpolis
  • Antal år i yrket: 17
  • Kontakt med polisen: Ring 112 vid pågående brott. För tips som inte gäller pågående brott ring 114 14 eller tipsa via webben (polisen.se).