Skötselråd för övriga rum

Stäng inte fönsterventiler

För god ventilation krävs att tilluft och frånluft kan flöda fritt, så stäng inte igen ventilerna i lägenheten. Fönsterventilen öppnas genom att de svarta ”knapparna” trycks utåt.

Instruktionsfilm: Bra luft och värme

Så ser du till att du har bra luft och värme i din lägenhet. Se filmen från Sveriges Allmännytta.

Byt batteri i brandvarnaren

Batteriet i brandvarnaren ska bytas en gång per år. Lossa brandvarnaren ur sitt fäste genom att vrida den. Ta bort det gamla batteriet och sätt dit det nya. När du bytt batteri, glöm inte att testa brandvarnaren genom att trycka på knappen. Om brandvarnaren piper är allt som det ska.

Byt lysrör

Blinkande lysrör? Då är det dags att byta. Börja med att skruva bort plexiglaset. Vrid lysröret försiktigt och ta ut det. Sätt dit det nya. Detta gör du genom att föra in lysrörets piggar och vrida ett kvarts varv tills det låter ”klick”.

När du ändå byter lysröret kan det vara värt att passa på att byta glimtändaren (det är den som gör att lysröret tänds). Glimtändaren sitter bredvid lysröret. Du lossar den genom att vrida den åt vänster.

Tänk på att:

Stäng alltid av strömmen när du byter belysning. Ett tips är att ta med det gamla lysröret till affären så att du köper rätt.

För dig med proppskåp

Har strömmen gått? Kontrollera alltid säkringarna 10A, 16A, 20A och 25A i ditt proppskåp. Vid överbelastning av elsystemet kan en eller flera säkringar gå sönder så att strömmen bryts.

Tänk på att:

Sätt i rätt säkring på rätt plats. Säkringens ”ögonfärg” ska matcha säkringsplatsens bottenplatta. Kontakta kundservice om du inte kan hitta felet eller är osäker.

Instruktionsfilm: Enkla eljobb

Vad gör du om elen slutar funka? Så felsöker du och byter säkringar och proppar om elen slutar fungera. Se filmen från Sveriges Allmännytta.

Instruktionsfilm: Så funkar säkerhetsdörren

Så låser du upp, låser och hänger extranyckeln i låskolven på din säkerhetsdörr. Se filmen från Sveriges Allmännytta.