6. Under ditt arbete 6 av 8

Under ditt arbete

 • Följ de parkeringsregler som gäller i området. Det vill säga ingen parkering på gångvägar, gräsmattor eller dylikt. Behöver du plats för lossning eller upplag, tala med beställaren på Telge Bostäder innan ditt arbete sätter igång.
 • Ta av dig skorna eller använd skoskydd när du går in i en bostad.
 • Identifiera dig när du kommer till en hyresgäst eller om någon undrar varför du rör dig i deras område. Ha alltid ditt ID06 synligt.
 • Använd profilkläder som anger vilket företag du kommer från och berätta att du har ett uppdrag från Telge Bostäder. Du ska också kunna uppge din beställare eller uppdragsgivare hos Telge Bostäder.
 • Du får inte bära kläder, väska eller likande med några tryck eller symboler som kan väcka anstöt.
 • Använd inte hyresgästens toalett.
 • Ha respekt för hyresgästens privatliv, tänk på att det är ett hem du arbetar i. Prata till exempel inte i din telefon när du är hos hyresgästen, måste du besvara ett samtal ska du göra det snabbt och be att få återkomma.
 • Du får inte fotografera, publicera eller referera till hyresgästen.
 • Vi förväntar oss att du talar gott om ditt företag och om din uppdragsgivare Telge Bostäder.
 • Skydda arbetsytan så att den inte skadas eller smutsas ned. Se till att inte sprida damm, smuts eller färg.
 • Städa efter dig med din egen städutrustning. Håller arbetet på i flera dagar städar du efter varje arbetsdags slut.
 • På grund av brand- och halkrisk får inget material förvaras i allmänna utrymmen såsom trapphus och källargångar.
 • Lämna över skötselinstruktioner och förklara hur det fungerar på ett lätt sätt.

Person som sitter på huk och målar ett rum