7. Efter ditt arbete 7 av 8

Efter ditt arbete

När du är färdig med ditt arbete vill vi att du gör följande:

  • Ta med dig eventuellt emballage och material från bostaden.
  • Använd gärna ett besökskort som du lämnar efter dig. På så sätt vet hyresgästen att du är klar med arbetet eller när du beräknas återkomma för att färdigställa arbetet.
  • När du är färdig med arbetet ska du alltid meddela din beställare på Telge Bostäder. Du ska alltid rapportera i arbetsordern i Vitec att arbetet är avslutat och vad som har gjorts.
  • Kom ihåg att lämna tillbaka nycklar och brickor.
  • Det kan hända att hyresgästen vill att du ska passa på att utföra något arbete som inte ingår i beställningen. Kontakta då din beställare för att klargöra vad som gäller.

Tack för att du hjälper oss att uppfylla vårt löfte om att ge våra hyresgäster en enklare vardag.