Handbok för entreprenörer

Vi på Telge Bostäder lovar våra hyresgäster en enklare vardag. Tillsammans med dig som entreprenör kan vi uppfylla vårt löfte.

Handbokens innehåll