2. Inför ditt arbete 2 av 8

Inför ditt arbete

  • Planera arbetet med god framförhållning och ha alltid hyresgästens bästa i åtanke.
  • Kontakta alltid beställaren på Telge Bostäder om du är osäker på något eller inte förstått ditt uppdrag.
  • Ställ gärna kompletterande frågor till hyresgästen inför ditt besök för att säkerställa att uppdraget är rätt förmedlat.
  • Ett arbete som sker i någons bostad måste alltid aviseras till den berörda hyresgästen. Om det är ett akut ärende är det viktigt att du försöker nå hyresgästen via telefon så snart som möjligt. Vid ett arbete som är planerat att ske längre fram ser vi gärna att du informerar via lapp i brevlådan två veckor innan. På aviseringen ska kontaktuppgifter samt bolag framgå.
  • Arbete i trapphus eller tvättstuga ska aviseras till berörda hyresgäster i god tid, helst två veckor innan arbetet ska påbörjas.
  • Stäm gärna av med Telge Bostäder om hur du enklast informerar hyresgästerna. Vi har till exempel digitala porttavlor som används som informationskälla för hyresgästerna.

Får du inte tag i hyresgästen?

Om du inte kommer i kontakt med hyresgästen behöver du meddela din beställare eller kundservice på Telge Bostäder. Ring kundservice på telefonnummer 08-550 221 00.

Leende kvinna med flera papper i handen