4. Kundkontakt 4 av 8

Kundkontakt

  • Tänk på att alltid och presentera dig för hyresgästen samt uppvisa ID06 där namn och bolag framgår.
  • Arbetet ska utföras mellan klockan 07.00-17.00 på helgfria vardagar. Detta för att påverka hyresgästen eller grannar så lite som möjligt.
  • Arbete utöver dessa tider måste godkännas av både din beställare samt hyresgästen. Uppstår något problem med att komma överens – kontakta din beställare på Telge Bostäder.
  • Störande moment får inte utföras före kl. 08.00.
  • Informera med ett trevligt, tydligt och enkelt språk. Tänk på att alla inte är lika vana med facktermer.

Leende man hälsar på en man och en kvinna