3. Det här vill hyresgästen veta 3 av 8

Det här vill hyresgästen veta

  • Hur arbetet ska gå till.
  • Varför arbetet utförs.
  • Om hyresgästen behöver förbereda någonting, till exempel plocka undan något.
  • Vilken tid arbetet kommer att utföras.
  • Hur länge arbetet kommer att pågå.
  • Namnet på företaget som utför arbetet.
  • Vem hyresgästen ska kontakta för att få mer information.

En kvinna som sitter i en soffa framför en dator och anteckningsbok