Ungdomsbostäder

Vi på Telge Bostäder vill underlätta för unga att komma in på bostadsmarknaden, därför har vi valt att reservera en del av våra lägenheter till dig mellan 18 och 29 år. På så sätt har du möjlighet att få ditt egna boende oavsett köpoäng. Du får ett korttidskontrakt på max fyra år och behåller dina köpoäng.

Hur går det till?

Ungdomsbostäder publiceras i tre dygn. Under den tiden kan du anmäla ditt intresse på lägenheten. När lägenheten tas bort sköter systemet automatiskt den slumpvisa dragningen bland intresseanmälningarna.

Vad behöver jag göra?

Det enda kravet är att du som söker är mellan 18 och 29 år, är registrerad i vår bostadskö, uppfyller Telge Bostäders uthyrningskrav och är beredd att flytta in så snart lägenheten är ledig.

De lägenheter som läggs ut är i de flesta fall ettor men även tvåor lottas ut. 

Ställ dig i bostadskön

Har du inte ställt dig i vår bostadskö, gör det redan idag för chansen till ditt egna boende.

Ställ dig i vår bostadskö