Extra eluttag

Har du tänkt tanken ”just här skulle jag haft ett eluttag”? Då är det här något för dig. Beställ ett eluttag (dubbeluttag) där du önskar ha det placerat.

Det är inte möjligt i kök, badrum eller på balkongen.

Mät avståndet från närmaste uttag

Vid en beställning behöver du mäta avståndet från närmaste uttag i samma rum. Om det inte finns ett uttag i rummet du önskar extra eluttag i behöver du mäta från närmaste uttag i ett annat rum.

Gör så här:

  • Mät längst väggen.
  • Du kan inte mäta över en dörröppning, välj då ett annat uttag att mäta från eller mät runt dörröppningen.
  • Ange måttet i din intresseanmälan. Måttet skrivs i meter.

Vad kostar det?

Ett extra eluttag kostar 25 kr i månaden i 15 år.

Bra att veta om tillval

Om du lämnar in en intresseanmälan för ett tillval kommer vi att kontakta dig.

När din beställning är godkänd skickar vi ett avtal som vi vill att du skriver på.  För att kunna genomföra beställningen behöver vi din påskrift inom tre veckor. Vi kontaktar dig i god tid innan tillvalet ska installeras.

Efter installationen av ditt tillval kommer ett månatligt tillägg på din hyresavi. I priset ingår också löpande underhåll och utbyte efter behov.