Hjälp en granne som far illa

I den bästa av världar är hemmet den tryggaste platsen på jorden. Men tyvärr är det just där som det sker flest våldsbrott, av någon i nära relation.

Misstänker du att en granne far illa?

Ring på hos grannen för att höra hur det är. Du behöver inte stå kvar, det kan hjälpa bara att visa att du finns där.

Vid behov - hämta hjälp av andra grannar.

Tänk på att:
  • Om situationen är akut eller hotfull, ring polisen på 112.
  • Kontakta socialtjänsten om du är orolig för att ett barn far illa.

Tillsammans kan vi göra skillnad

Genom att visa kurage kan vi tillsammans rädda liv och förändra tillvaron för utsatta vuxna och barn som lever med våld i sina hem.

Huskurage är en metod som vi använder för att stoppa våld i nära relation.