Tillfällig anslutning

För dig som bor i Södertälje och Nykvarns kommuner hjälper vi till med en tillfällig anslutning till elnätet.

Vad innebär tillfällig anslutning?

Det finns tillfällen då du kan ha behov av tillfällig elförsörjning på platser där det inte alltid är så enkelt att hitta ett eluttag. Till exempel om du bygger hus eller om du behöver ström för ljus eller högtalare vid någon form av kortvariga arrangemang som tivoli eller marknader.

Hur lång tid tar det?

Från att din föranmälan kommit in tar det 10 arbetsdagar för oss att anlägga en tillfällig anläggning och anläggningen kan kopplas in. Se till att anmäla i god tid innan så vi hinner förbereda anslutningen.

Hur går det till?

Att beställa byggström är enkelt. Du skriver på ett avtal och skickar in det till oss. Där fyller du i önskat inkopplingsdatum, med en framförhållning på minst 10 arbetsdagar samt om du vill hyra ett skåp eller har ett eget.

När vi fått beställningen så skickar vi en instruktion om nyckelhanteringen och kör ut och kopplar in byggskåpet på byggplatsen. I inkopplingsavgiften ingår också urkoppling samt hemtransport när bygget är klart.

Har du eget byggskåp som du vill ha inkopplat så tar du kontakt med en behörig elinstallatör som skickar in avtalsblanketten för tillfällig anslutning, minst två veckor innan, som även du har skrivit under. Den gäller som beställning.

Tillfällig elservis ansluts till ett byggskåp.

Vi ansvarar för att byggskåpet finns på plats och utför det arbete som krävs. Det inkluderar in- och urkoppling, montering och nedtagning av förbrukningsmätare samt tillhandahållande av fast ansluten kabel.

Du som kund behöver säkerställa att platsen för byggskåpet är godkänd. Vi placerar endast ut byggskåp på kommunal mark eller på beställarens tomt.

Byggskåpet ska vara utrustat med fast ansluten kabel, ca 6 meter av rätt dimension och med plats för förbrukningsmätare. Skåpet ska för övrigt uppfylla kraven i SS 437 01 40 och SEK handbok 415 av elsäkerhetsskäl.

Placering sker på godkänd plats bredvid befintlig uttagspunkt i elnätet, till exempel kabelskåp på gatan eller elstolpe. Om anslutning av byggskåpet inte kan göras på överenskommen tid på grund av att skåpet inte finns på plats eller inte uppfyller kraven för inkoppling betalar kunden de extra kostnader som uppkommer.

I priset ingår in- och urkoppling, montering och nedtagning av förbrukningsmätare.

Allmänna förutsättningar vid tillhandahållande av eget byggskåp

 • Elnätet är frambyggt och det finns tillräckligt med kapacitet.
 • Arbetet ska kunna utföras vid ett tillfälle och under ordinarie arbetstid.
 • Du som kund behöver säkerställa att platsen för byggskåpet är godkänd. Vi placerar endast ut byggskåp på kommunal mark eller på beställarens tomt. Förutsatt att kabel är framdragen.
 • Behörig installatör behöver intyga på beställningen att byggskåpet uppfyller gällande krav.

Tänk på att:

 • Vi inte skickar ut någon offert för anslutningsavgiften till kund, eller installationsmedgivande för färdiganmälan till installatör. Vi hanterar föranmälda uppgifter som både beställning och färdiganmälan.
 • Situationsplan bör bifogas vid anmälan av tillfällig elnätsanslutning. Denna behöver tydligt visa var ni planerar att ställa skåpet. Även nordriktningen ska framgå samt föreslagen ledningsväg för servisledning. Vi placerar endast skåp på kommunal mark eller på beställarens tomt, om beställaren inte själv har annan överenskommelse.
 • Alla uppgifter på anmälan är viktiga för att vi ska kunna hantera ditt ärende så snabbt som möjligt. Saknar vi relevanta uppgifter kommer vi behöva skicka tillbaka anmälan för komplettering. Glöm därför inte att signera blanketten. Vid eget byggskåp behöver vi två underskrifter. En från beställare och en från installatör.
 • När vi kopplar in din permanenta anslutning avslutas din tillfälliga anslutning per automatik om inte annat överenskommits.
 • För snabbare hantering av ditt ärende ser vi gärna att din anmälan inkommer digitalt via e-post: tillfallig.anslutning@telge.se
 • Du som kund väljer fritt vilket elhandelsbolag du vill teckna avtal med. Avtal kan tecknas först när du fått ditt anläggningsid.
 • Avbrott i leveransen kan ske utan avisering, till exempel med anledning av brist på överföringsförmåga, pågående nödvändigt underhållsarbete eller vid in-/frånkoppling på ordinarie servis.
 • En tillfällig elanslutning får normalt inte pågå längre än 12 månader.