Återinkoppling eller återanslutning?

Här finns information som hjälper dig att välja mellan återinkoppling eller återanslutning.

Vill du beställa inkoppling av en elanläggning som varit frånkopplad från elnätet?

Hur du ska göra detta och vad inkopplingen kallas beror på hur länge elanläggningen varit frånkopplad samt orsak till frånkopplingen. Om elanläggningen varit frånkopplad längre än 120 dagar anses elanslutningen vara definitivt uppsagd och elmätaren kommer att monteras ner. Om elmätaren finns kvar i byggnaden eller inte, samt tiden elanläggningen varit frånkopplad från elnätet, påverkar kostnaden för inkoppling av elanläggningen till elnätet.

Återinkoppling

Om du vill ansluta en elanläggning som varit frånkopplat från elnätet mindre än 120 dagar och där elmätaren finns kvar, kallas inkopplingen för återinkoppling. Återinkoppling sker kostnadsfritt om frånkoppling skett på grund av att elanläggningen varit utan abonnent mellan utflyttande kund och dig som inflyttande kund.

Om du önskar återinkoppling av din elanläggning till elnätet kontaktar du Telge Näts kundservice. Återinkopplingen är kostnadsfri om arbetet görs under normal arbetstid. Behöver du en akut återinkoppling utanför normal arbetstid kan en kostnad på 1 500 kr tillkomma.

Tänk på att det alltid är fastighetsägaren som ansvarar för att elanläggningen följer gällande regler när strömmen slås på. Känner du dig osäker på vad som gäller rekommenderar vi att du beställer en genomgång av elanläggningen av en auktoriserad elinstallatör.

Återanslutning

Om du önskar göra en inkoppling av elanläggningen som varit frånkopplad från elnätet mer än 120 dagar kallas det för återanslutning. Vid en återanslutning krävs det att en auktorisad elinstallatör kommer och kontrollerar elanläggning innan den kan anslutas till elnätet igen.

Elinstallatören behöver även göra en föranmälan om återanslutning och därefter sätter Telge Nät upp en ny elmätare. Kostnaden för att återansluta en elanläggning är från 3 600 kr. Grundpriset på 3 600 kr gäller för en godkänd befintlig elanläggning där inga övriga åtgärder behöver göras för att återansluta elanläggningen. Dröjer återanslutningen mer än 10 år räknas inkopplingen som en nyanslutning och en nyanslutningsavgift tillkommer.