Nyanslutning av elservis till småhus

När du vill ansluta till elnätet behöver du förlägga en elservis på din tomt. Det ska anmälas minst fem månader före önskad tillkoppling så att vi kan planera.

Beställningar av elserviser ska alltid lämnas skriftligen. Det gäller även exploateringsområden där exploatören redan har betalat anslutningsavgiften.

Så gör du din beställning

Din elinstallatör beställer en elservis genom att fylla i och skriva under en föranmälan på foranmalan.nu.

En situationsplan/nybyggnadskarta som visar var mätarskåpet finns ska alltid följa med föranmälan.

Arbete som ska göras på din tomt

Servisledningen ska förläggas i godkända kabelskydd som vi på Telge Nät tillhandahåller. Dessa hämtas ut med den rekvisition du får när du lämnar din föranmälan. Inga andra rörtyper är tillåtna.

Byggherren svarar för all schakt på tomtmarken. Elinstallatören svarar formellt för kabelförläggningen, som är ett behörighetskontrollerat arbete. I praktiken är det oftast grundläggningsentreprenören som förlägger rören i ett tidigt skede.

När det är dags för tillkoppling dras kabeln i röret och kopplas in i mätarskåpet. Följ de detaljerade anvisningarna. Ett återbesök för att kabeldragning inte varit möjlig resulterar i extra kostnader för elinstallatören som är formellt ansvarig.

Tillkoppling

Senast en vecka innan tillkopplingsdagen behöver elinstallatören skicka in en ifylld och undertecknad färdiganmälan. Därefter kommer vi på Telge Nät ut till dig och spänningsätter elledningen.

Längre leveranstider

Just nu har Telge Nät längre leveranstider på elnätsanslutningar än vanligt.

Det beror på att vi har försenade eller uteblivna materielleveranser, vilket i sin tur beror på det rådande världsläget med bland annat kriget i Ukraina.