Avfallstaxa för fritidshus i Södertälje

Vad ingår i avgiften?

Avfallstaxan är indelad i två delar, en fast avgift och en rörlig avgift. Den rörliga avgiften kan du påverka genom ditt val av abonnemang.

1. Fast avgift

Den fasta avgiften för 2024 är 1 250kr för fritidshus.

I den fasta avgiften ingår kostnader för administration så som kundservice, fakturering och information samt planering, verksamhetssystem och IT. Även bemanning och hantering av Södertäljes återvinningsplatser ingår i avgiften.

2. Rörlig avgift

Den rörliga avgiften för 2024 kan du påverka själv genom att välja något av våra abonnemang nedan.

I den rörliga avgiften ingår hämtningskostnader för avfallskärl samt fordon, bränsle och löner kring detta. Även behandlingskostnader av avfallet samt omlastnings- och transportkostnader ingår i avgiften.

Sommarabonnemang vecka 18-39

I vår miljöstyrande taxa är det billigare att välja hemsortering i stället för mat- och restavfall i samma tunna eftersom det är bättre för miljön.

Hemsortering

Två tunnor ingår, som är tydligt märkta med siffror.

  • I tunna 1 sorterar du färgat glas, hårda plastförpackningar, pappersförpackningar, påsar med matavfall och restpåsar. Den töms var 14:e dag.
  • I tunna 2 sorteras ofärgat glas, metallförpackningar, tidningar och returpapper och plastförpackningar. Tunna 2 töms var 4:e vecka.

I abonnemanget ingår dragsträcka på 3 meter, om den överskrids debiteras du ett tillägg för det.

Hämtningsavgift per säsong:
240 liters tunna 515 kr
370 liters tunna 680 kr

Hemsortering med varmkompost *

Två tunnor som töms var 4:e vecka.

Hämtningsavgift per säsong:
240 liters tunna 285 kr

Mat- och restavfall i samma tunna med varmkompost *

Hämtningsavgift per säsong:
140 liters tunna som töms var 4:e vecka 155 kr
140 liters tunna som töms var 8:e vecka 65 kr
190 liters tunna som töms var 14:e dag 800 kr

Gemensam avfallslösning för fler än tre fastigheter

Är ni några grannar som vill dela tunnor så går det alldeles utmärkt. Kontakta Telge Återvinning så tittar vi på era förutsättningar för ett gemensamt hämtställe.

Tunnorna töms var 14:e dag. Tunna 2 töms var 4:e vecka.

Avgift per hushåll och säsong:
Hemsortering, tunna 1 och tunna 2 355 kr
Hemsortering med varmkompost * 315 kr
Mat- och restavfall 405 kr
Restavfall med varmkompost * 365 kr

* Varmkompost kräver tillstånd från kommunens miljökontor.

Extra tömning av soptunnor med mat- och restavfall och fyrfackskärl kostar 500 kr per tunna.