Avfallstaxa 2023 för fritidshus i Södertälje

Avfallsavgiften regleras av miljöbalken, 27 kap 4 paragrafen, och avfallsförordningen. I kommunens Renhållningsordning finns de lokala bestämmelserna.

Verksamheten finansieras helt av taxeintäkter från avfallskollektivet och regleras via avfallstaxan. Skattefinansiering förekommer inte.

Målet: Hemsortering senast 2023

Det lönar sig att vara miljö- och klimatvänlig. Därför är taxan miljöstyrande, vilket betyder att det är mer lönsamt att sortera sina sopor än att inte göra det. Södertälje kommuns mål är att samtliga hushåll ska ha hemsortering senast 2023.

Detta är ett utdrag ur avfallstaxan 2023. Avfallstaxan är beslutad av Södertälje kommunfullmäktige den 19 december 2022. Gäller från den 1 januari 2023.

Vad ingår i avgiften?

Avfallstaxan är indelad i två delar, en grundavgift och en rörlig avgift som du kan påverka med ditt val av abonnemang. Moms ingår i avgiften.

1. Grundavgift

Grundavgiften är en fast avgift på 1 105 kronor per hushåll och år som alla fastighetsinnehavare betalar.

Bemanning av Returen och Tveta, insamling av returpapper på återvinningsstationer och övergripande kostnader för planering, kundtjänst, lokaler information och administration ingår i grundavgiften.

2. Hämtningsavgift – rörlig

Hämtningsavgiften är en rörlig avgift som baseras på just ditt abonnemang. I avgiften ingår dina tunnor, hämtning, transport och behandling. Här ingår även papperspåsar och hållare till matavfallet. Den rörliga avgiften kan du ha vilande under vinterhalvåret om du vill.

Sommarabonnemang vecka 18-39

I vår miljöstyrande taxa är det billigare att välja hemsortering i stället för mat- och restavfall i samma tunna eftersom det är bättre för miljön.

Hemsortering

Två tunnor ingår, som är tydligt märkta med siffror.

  • I tunna 1 sorterar du färgat glas, hårda plastförpackningar, pappersförpackningar, påsar med matavfall och restpåsar. Den töms var 14:e dag.
  • I tunna 2 sorteras ofärgat glas, metallförpackningar, tidningar och returpapper och plastförpackningar. Tunna 2 töms var 4:e vecka.

I abonnemanget ingår dragsträcka på 3 meter, om den överskrids debiteras du ett tillägg för det.

Hämtningsavgift per säsong:
240 liters tunna 515 kr
370 liters tunna 680 kr

Hemsortering med varmkompost *

Två tunnor som töms var 4:e vecka.

Hämtningsavgift per säsong:
240 liters tunna 285 kr

Mat- och restavfall i samma tunna med varmkompost *

Hämtningsavgift per säsong:
140 liters tunna som töms var 4:e vecka 155 kr
140 liters tunna som töms var 8:e vecka 65 kr
190 liters tunna som töms var 14:e dag 800 kr

Gemensam avfallslösning för fler än tre fastigheter

Är ni några grannar som vill dela tunnor så går det alldeles utmärkt. Kontakta Telge Återvinning så tittar vi på era förutsättningar för ett gemensamt hämtställe.

Tunnorna töms var 14:e dag. Tunna 2 töms var 4:e vecka.

Avgift per hushåll och säsong:
Hemsortering, tunna 1 och tunna 2 355 kr
Hemsortering med varmkompost * 315 kr
Mat- och restavfall 405 kr
Restavfall med varmkompost * 365 kr

* Varmkompost kräver tillstånd från kommunens miljökontor.

Extra tömning av soptunnor med mat- och restavfall och fyrfackskärl kostar 460 kr per tunna.

 

Visste du att...

  • Ju mer matavfall och förpackningar du sorterar desto mindre restavfall blir det. Det är bättre för miljön.
  • Är du osäker på om materialet är plast eller metall? Skrynkla ihop det, behålls formen är det metall, vecklar den ut sig är det plast.

 

”Varför ska jag sortera i min tunna, när allt ändå blandas i sopbilen?”

Att det inte har någon betydelse att sortera sina sopor när allt ändå blandas är en skröna som får fart med jämna mellanrum. Det är inte sant.

Med hemsortering har varje tunna fyra fack där du lägger dina förpackningar. I ett av facken blandas papperspåsen med övriga soppåsar i plast.

Sopbilen som tömmer din tunna har motsvarande fack - varje fack i din tunna har ett eget fack.

När bilen kommer till Tveta skjuts den bakre väggen fram i det fack som ska tömmas. De andra är stängda. Papperspåsar som blandats med soppåsar i plast töms på ett band och matas igenom en optisk kamera. Den känner av den gröna färgen på prickarna i papperspåsen och slår av dem från bandet över till ett annat band. Kvar blir bara plastpåsarna som energiutvinns till fjärrvärme. Matavfallet åker en annan väg och blir biogas och biogödsel.

Sopbilen tömmer var och en av facken på olika platser på Tveta, så att materialet hålls rena för att kunna återvinnas. Ingenting blandas.