Avfallstaxa för en- och tvåfamiljshus i Södertälje

Vad ingår i avgiften?

Avfallstaxan är indelad i två delar, en fast avgift och en rörlig avgift. Den rörliga avgiften kan du påverka genom ditt val av abonnemang.

1. Fast avgift

Den fasta avgiften för 2024 är 1 390 kr för en- och tvåfamiljshus.

I den fasta avgiften ingår kostnader för administration så som kundservice, fakturering och information samt planering, verksamhetssystem och IT. Även bemanning och hantering av Södertäljes återvinningsplatser ingår i avgiften.

2. Rörlig avgift

Den rörliga avgiften för 2024 kan du påverka själv genom att välja något av våra abonnemang nedan.

I den rörliga avgiften ingår hämtningskostnader för avfallskärl samt fordon, bränsle och löner kring detta. Även behandlingskostnader av avfallet samt omlastnings- och transportkostnader ingår i avgiften.

Abonnemang som finns för dig

Det finns fem olika abonnemang att välja mellan. I vår miljöstyrande taxa är det billigare att välja hemsortering istället för mat- och restavfall i samma tunna eftersom det är bättre för miljön.

Hemsortering

Två tunnor ingår, som är tydligt märkta med siffror.

  • I tunna 1 sorterar du färgat glas, hårda plastförpackningar, pappersförpackningar, påsar med matavfall och restpåsar. Den hämtas var 14:e dag.
  • I tunna 2 sorteras ofärgat glas, metallförpackningar, tidningar och returpapper och plastförpackningar. Tunna 2 hämtas var 4:e vecka.
Årlig hämtningsavgift:
240 liters tunna 1 245 kr
370 liters tunna 1 285 kr

Hemsortering med varmkompost *

Två tunnor som töms var 4:e vecka.

Årlig hämtningsavgift:
240 liters tunna 620 kr
370 liters tunna 645 kr

Mat- och restavfall i samma tunna

En tunna som töms var 14:e dag.

Årlig hämtningsavgift:
190 liters tunna 1 720 kr

Restavfall med varmkompost *

En tunna som töms var 4:e eller var 8:e vecka.

Årlig hämtningsavgift:
140 liters tunna som töms var 4:e vecka 630 kr
140 liters tunna som töms var 8:e vecka 255 kr
190 liters tunna som töms var 4:e vecka 1 110 kr

* Varmkompost kräver tillstånd från kommunens miljökontor.

Gemensam avfallslösning för fler än tre fastigheter

Är ni några grannar som vill dela tunnor så går det alldeles utmärkt. Kontakta Telge Återvinning så tittar vi på era förutsättningar för ett gemensamt hämtställe.

Tunnorna töms var 14:e dag. Tunna 2 töms var 4:e vecka.

Avgift per hushåll och år:
Hemsortering, tunna 1 och tunna 2 830 kr
Hemsortering med varmkompost * 740 kr
Mat- och restavfall 955 kr
Restavfall med varmkompost * 860 kr

* Varmkompost kräver tillstånd från kommunens miljökontor.