Tillgänglighets­redogörelse för telge.se

Här beskriver vi hur tillgänglig webbplatsen telge.se är och hur vi planerar att åtgärda brister enligt Webb­tillgänglighets­direktivet. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Tillgänglig för alla våra användare

Vårt mål är att telge.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla våra användare. Vår ambition är att minst uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa relevanta delar av standarden EN301549, vilket är nästan samma sak som branschstandarden WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighet på vår webbplats

För närvarande uppfyller telge.se delvis lagen om tillgänglighet för digital offentlig service. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår webbplats och är medvetna om att vi behöver förbättra oss när det kommer till att sammanfatta vårt innehåll, vara konsekventa och rätt information för våra besökare.

Det finns PDF-dokument på webbplatsen som inte är korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas PDF-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del PDF-dokument kan bilder och annan grafik sakna textalternativ.

På en del sidor används inbäddade tjänster som inte har utvecklats av Telge själva och som kan ha tillgänglighetsbrister. Vi kartlägger dessa och allt eftersom det är möjligt så kommer dessa att rättas till genom kravställning från oss gentemot leverantör.

Kartor som inte används för navigation är undantagna från tillgänglighetslagen. Det kan i våra kartor finnas information som inte också är beskriven i text. Vi ser i samband med uppdatering av innehåll över att information som visas i webbkartan också beskrivs i text.

Vi ser även över hur vi hanterar de beställningsmöjligheter vi erbjuder och hur vi kan förbättra en tydlig återkoppling till användaren.

Vissa bilder och grafik kan sakna eller innehålla felaktiga textalternativ. I samband med att vi skapar nya sidor kommer vi att säkerställa att textalternativen är rätt.

Vi vet exempelvis att vi inte följer WCAG-direktiv i vår sorteringsguide. Detta för att vi valt att använda samma ikoner som Avfall Sverige använder.

Det pågår ett arbete med hur vi ska säkerställa att vi följer MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) rekommendationer för krisinformation på webben.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av telge.se. Stor genomgång gjordes senast den 18 september 2020 baserad på upplevd status enligt de checklistor för webbtillgänglighet som DIGG:s vägledning för webbutveckling tillhandahåller. De punkter vi i dagsläget inte uppfyller hanterar vi i en backlogg, där vi systematiskt prioriterar och arbetar igenom de punkter som är relevanta för telge.se.

I samband med att vi flyttade över innehållet på telge.se till ny teknik såg vi över innehållet ytterligare för att säkerställa att vi följer lagen om tillgänglighet. Detta arbete gjordes senast 1 september 2022.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Använd formuläret på den här sidan.

Efter inkommen synpunkt kommer vi att utvärdera och skyndsamt åtgärda det som krävs för att på ett bättre sätt göra det bättre för våra användaren och följa lagen om webbtillgänglighet.