Överföringsledning för avloppsvatten i Hölö-Järna

Telge Nät utför just nu förberedande arbeten för att anlägga en så kallad överföringsledning för avloppsvatten på sträckningen Hölö-Pilkrog i Järna.

Sträckningen är den första etappen av en total sträckning som ska gå från Järna till Mölnbo.

Ledningen ska kopplas ihop med Syvabs befintliga avloppsledning vid Pilkrog, Järna, som leder till reningsverket Himmerfjärdsverket.

Beräknad tidsplan

  • Etapp 1: Hölö-Pilkrog, Järna. Planeras vara klar under 2024.
  • Etapp 2: Mölnbo-Hölö. Planeras vara klar 2026.

Entreprenör

Styrhytten.

Varför gör vi det här?

Överföringsledningen är en effektiv lösning för att lösa kapacitetsproblemet och göra framtida exploatering möjlig. De nuvarande reningsverken i Hölö och Mölnbo har inte den kapacitet som behövs för att fortsätta utveckla området med fler bostäder och verksamheter.

När överföringsledningen är klar kan reningsverken i Hölö och Mölnbo avvecklas. Då får vi en mer driftsäker och miljövänlig hantering av avloppsflöden.

Frågor om arbetet?

Mejla projektledaren på Telge Nät: Fredrik Holm