Projekt- och markarbeten

Här samlar vi information om projekt som rör vatten och avlopp, fjärrvärme, stads- och elnätet.

03 feb 2023

Markarbete på Kallforsvägen

Telge Nät utför ett markarbete på Kallforsvägen/Herrgårdsvägen i Järna. Syftet är att lägga nya fiberledningar.

Beräknad tidplan

  • Arbetet börjar måndag 6 februari och beräknas ta cirka en vecka.
  • Arbetstider: Vardagar kl. 07.00-17.00.

Så påverkas trafik och tillgänglighet

Vägen kommer att hållas öppen under arbetet.

Entreprenör

Mälardalen Spår och Anläggning AB.

Frågor om arbetet?

Om du har frågor, kontakta Fidan Shala, projektledare Telge Nät.

Karta över område som berörs

Använder du en dator kan du högerklicka på bilden och välja ”Öppna bild i ny flik” för att förstora den. Använder du en mobil kan du förstora bilden genom att zooma med fingrarna.

16 jan 2023

Ledningsarbete på Nyköpingsvägen - begränsad framkomlighet

Telge Nät utför ett ledningsarbete på Nyköpingsvägen i Södertälje. Syftet med arbetet är att byta ut en gammal vattenledning.

Beräknad tidplan

Arbetet startar 17 januari och beräknas vara klart i slutet av februari.

Så påverkas trafik och tillgänglighet

För att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt behöver vi stänga av vägen på Nyköpingsvägen 25 (i korsningen vid Skomakaregatan) samt vid Nyköpingsvägen 50-52 (vid macken). Se karta för mer detaljer om området som berörs.

Ett körfält kommer hela tiden hållas öppet i vardera rikting.

Tack för visad förståelse och för att du kör försiktigt.

Frågor om arbetet?

Om du har frågor, kontakta Kerstin Zetterlund, projektledare Telge Nät.

Karta över område som berörs

Använder du en dator kan du högerklicka på bilden och välja ”Öppna bild i ny flik” för att förstora den. Använder du en mobil kan du förstora bilden genom att zooma med fingrarna.

13 jan 2023

Ledningsarbete vid Järnvägshamnen/Södertälje gästhamn

Mellan januari och mars 2023 pågår ett ledningsarbete vid Järnvägshamnen. Se karta för mer detaljer om området som berörs.

Syftet med arbetet är att driftsätta den sjöledning som Telge Nät har anlagt i kanalen. Det är den sista delen i Telge Näts arbete med att säkra vatten- och avloppsledningar i samband med Trafikverkets utbyggnad av Slussen.

Beräknad tidplan

Januari-mars 2023.

Entreprenör

Utförande entreprenör för arbetet är Pollex.

Frågor om arbetet?

Om du har frågor går det också bra att kontakta Anders Håkansson, projektledare Telge Nät.

Karta över område som berörs

Använder du en dator kan du högerklicka på bilden och välja ”Öppna bild i ny flik” för att förstora den. Använder du en mobil kan du förstora bilden genom att zooma med fingrarna.

11 jan 2023

VA-arbeten i Farstanäs

Telge Nät utför ett ledningsarbete i Farstanäs. Se karta för mer detaljer om området som berörs.

Syftet med arbetet är att möjliggöra för Farstanäs camping att ansluta till allmänt vatten och avlopp. Arbetet förbereder också för att på sikt möjliggöra för vatten och avlopp i kommunens planerade detaljplaner i området.

Beräknad tidplan

Arbetet påbörjas i januari och beräknas vara klart till sommaren 2023.

Entreprenör

Utförande entreprenör är Peab.

Frågor om arbetet?

Om du har frågor, kontakta Fredrik Sontag, projektledare Telge Nät.

Karta över område som berörs

Använder du en dator kan du högerklicka på bilden och välja ”Öppna bild i ny flik” för att förstora den. Använder du en mobil kan du förstora bilden genom att zooma med fingrarna.

05 jan 2023

Renovering av vattenledningar på Sofiehillsvägen

Telge Nät utför ett arbete för att förnya vattenledningar på Sofiehillsvägen i Södertälje. Syftet är att säkra vattenförsörjningen till området.

Beräknad tidplan

Arbetet startar 9 januari och pågår till och med 15 mars.

Så påverkas trafik och tillgänglighet

Den första veckan sker förberedande arbeten och från och med den 16 januari kommer det att råda begränsad framkomlighet på Sofiehillsvägen. Kartan nedan visar vilka fastigheter som berörs.

Vi kommer att anordna en tillfällig parkering enligt kartan då det periodvis inte kommer att vara möjligt att ta sig fram med bil till respektive fastighet. Det finns även möjlighet till att parkera på intilliggande gator i närområdet.

Kortare vattenavstängningar

Under arbetsperioden finns det behov av korta stopp av vattenförsörjningen till berörda fastigheter vid inkopplingsarbeten med mera.

Vi kommer att dra fram provisorisk vattenförsörjning till fastigheterna under produktionstiden. Alla avbrott kommer att aviseras i god tid innan avbrotten sker.

Entreprenör

Utförande entreprenör för arbetet är Pollex. De kommer att ha personal på plats som är behjälpliga i största möjliga mån för att underlätta för fastighetsägare.

Om ni exempelvis har en planerad leverans av större varor eller skrymmande last ber vi er att föra en dialog med personalen på plats.

Räddningstjänst är informerade om arbetet och de har möjlighet att ta sig fram om något oförutsett skulle hända och någon är i behov av ambulans, polis eller brandkår.

Frågor om arbetet?

Frågor eller funderingar besvaras av personal på plats. Det går också bra att mejla till:

Karta över område som berörs

Använder du en dator kan du högerklicka på bilden och välja ”Öppna bild i ny flik” för att förstora den. Använder du en mobil kan du förstora bilden genom att zooma med fingrarna.

02 jan 2023

Markarbete på Löwens väg

Telge Nät utför ett ledningsarbete på Löwens väg i Järna. Syftet är att förse nya bostäder med fjärrvärme och vi kommer även förstärka elledningar och lägga nya vatten- och avloppsledningar.

Beräknad tidplan

Arbetet påbörjas den 9 januari 2023 och planeras pågå till och med april 2023.

Arbetstider

Arbetet utförs på dagtid kl. 07.00-17.00.

Entreprenör

Mälardalens Spår & Anläggning AB.

Så påverkas trafik och tillgänglighet

För att säkerställa att området är tryggt och säkert för både boende i området och alla som arbetar i projektet kommer Löwens väg att stängas av för genomfart under vissa perioder. Framkomligheten kommer då vara begränsad. Vi ber er att vara uppmärksam och följa anvisade skyltar.

Vi gör vårt yttersta för att störa så lite som möjligt och tackar för er förståelse.

Busstrafiken påverkas

Från och med 30 januari 2023 stannar inte busslinje 784 och 785 vid Industrigatan, Rönnvägen och Tavestaskolan. Resenärer hänvisas till den tillfälliga hållplatsen på Turingevägen under tiden.

Frågor om arbetet?

Om du har frågor går det också bra att kontakta Kristoffer Cavallin,
projektledare Telge Nät.

26 okt 2022

Ledningsarbete på Uthamnsvägen

Telge Nät förnyar el- och fjärrvärmenätet och stärker upp fibernätet i området Södra i Södertälje.

Ledningarna i området, som är från 60- och 70-talet, byts ut för att säkra både el- och fjärrvärmeleveranser i området och för att stärka upp inför framtiden.

Beräknad tidplan

  • Arbeten i området längs Uthamnsvägen och längs gångvägen fram till tågstationen Södertälje hamn pågår året ut.
  • Vissa återställningsarbeten kommer att pågå under början av 2023.

Entreprenör

Mälardalens Spår & Anläggning AB.

Så påverkas trafik och tillgänglighet

Arbetet innebär begränsad framkomlighet på Uthamnsvägen, både för dig som åker bil och för dig som går eller cyklar.

20 okt 2022

Ledningsarbete i Taxinge

Det har blivit dags att ta bort gamla elledningar som hänger ovanför mark och ersätta med ledningsnät under mark. På så vis kan vi leverera el som inte är beroende av väder eller vind och minimera framtida avbrott. Ett viktigt arbete för en fortsatt hållbar och trygg elleverans till dig som kund.

Beräknad tidplan

  • Arbetet med etapp 4 är planerat att pågå till och med 31 januari 2023.
  • Den femte och sista etappen, mellan Bredvik och Herrvik, kommer att påbörjas under våren 2023.
  • Arbetstider: Dagtid kl. 06.30-16.30.

Entreprenör

Arbetet utförs av AB Södermännen på uppdrag av Telge Nät.

Arbetsområde

Arbetet utförs etappvis. I slutet av vecka 42 påbörjas grävningsarbetet för den fjärde etappen. Kartan (bild 1) nedan visar stäckningen där grävarbetet kommer att utföras. Vi börjar i öster, det vill säga i Stadavik.

Så påverkas trafik och tillgänglighet

Störningar i form av begränsad framkomlighet och arbetsfordon kommer att förekomma.

Arbetet påverkar trafiken, det vill säga dig som åker bil, går eller cyklar. För att säkerställa att området är tryggt och säkert för både dig och oss stängs vägen av i perioder och framkomligheten är då begränsad. Vi ber dig att sänka hastigheten, vara uppmärksam och följa anvisade skyltar.

Vi gör vårt yttersta för att störa så lite som möjligt och tackar för din förståelse.

Planerade avbrott

Vi kommer att stänga av strömmen vid några tillfällen. Detta aviseras i god tid innan till dig som berörs.

Frågor om arbetet?

Om du har frågor, kontakta Håkan Thulin, projektledare Telge Nät.

Karta över område som berörs

Etapp 4, Stadavik-Byrstakorset 

Använder du en dator kan du högerklicka på bilden och välja ”Öppna bild i ny flik” för att förstora den. Använder du en mobil kan du förstora bilden genom att zooma med fingrarna.

26 sep 2022

Ledningsarbete på Regementsgatan

För att säkra en smart och hållbar värmeleverans till ännu fler bygger Telge Nät ut fjärrvärmenätet mellan Södertälje och Nykvarn.

Som en del i detta arbete lägger vi ner fjärrvärmeledningar längs Regementsgatan i Almnäs, se markering på kartan nedan.

Beräknad tidplan

Arbetet påbörjades i september 2022 och beräknas vara klart senast hösten 2023.

Entreprenör

Skanska.

Frågor om arbetet?

Om du har frågor, kontakta Kristoffer Cavallin, projektledare Telge Nät.

Karta över område som berörs

Använder du en dator kan du högerklicka på bilden och välja ”Öppna bild i ny flik” för att förstora den. Använder du en mobil kan du förstora bilden genom att zooma med fingrarna.