Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Pågående och planerade projekt och markarbeten

Här samlar vi information om projekt som rör vatten och avlopp, fjärrvärme, stadsnätet eller elnätet.

Grävningsarbeten i centrala Södertälje

8 maj

Under vecka 21 kommer ett grävningsabete påbörjas för el- och stadsnätsledningar i centrala Södertälje. Arbetet kommer att pågå ungefär till vecka 35.

Grävningsarbeten Karlhov - Ekeby i Enhörna

8 maj

Under nästa vecka, vecka 20 kommer vi att påbörja grävningsarbete för el- och stadsnätsledningar mellan Karlov och Ekeby i Enhörna. Projektet är uppdelat i två etapper, och vi kommer att börja med sträckan mellan ridhuset i Lina och ICA butiken i Enhörna. Arbetet med första etappen kommer att pågå maj-september.

Grävningsarbeten i samband med att kanalen och slussen breddas och förnyelse av avloppsledning

Under 2016-2019/2020 pågår Sjöfartsverkets arbete med att bredda kanalen och slussen i Södertälje. Det möjliggör att större fartyg kan ta sig in till Mälaren.

I samband med utbyggnaden av slussen behöver en av våra huvudavloppsledningar förnyas och säkras upp. Dels för att minimera risk för skada vid spontnings- och muddringsarbetet, dels för att säkra avloppsnätet för framtiden.

Enligt den ursprungliga tidsplanen beräknades projektet vara klart den 1 oktober 2018. På grund av upphandling av ny entreprenör är projektet försenat. Så snart vi har en ny entreprenör på plats kommer vi att arbeta fram en ny tidplan. Gång- och cykelvägen är tillsvidare avstängd.

Vi gör allt vi kan för att arbetet ska gå framåt så snabbt som möjligt och ber om ursäkt för förseningen.

Har du frågor är du välkommen att ringa vår kundservice via telefon 08-550 233 00 eller mejla nat@telge.se

Senast ändrad: 28 maj, 2019