Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Projekt och markarbeten

Här samlar vi information om projekt som rör vatten och avlopp, fjärrvärme, stadsnätet eller elnätet.

Akut reparation på vattenledning - Stockholmsvägen

Vi reparerar ett akut läckage på vattenledningen utmed Stockholmsvägen i centrala Södertälje. Ett viktigt och nödvändigt arbete för en fortsatt hållbar dricksvattenleverans till Södertäljeborna. Arbetet utförs av Telge Nät.

En trygg och säker arbetsplats

Arbetet påverkar trafiken, det vill säga dig som åker bil, går eller cyklar. För att säkerställa att området är tryggt och säkert för både dig och oss, stängs delar av gång- och cykelbanan av.

Vägarna hålls öppna men framkomligheten är begränsad. Vi ber er därför sänka hastigheten, var uppmärksam och följ anvisade skyltar.

Vi gör vårt yttersta för att störa så lite som möjligt och tackar för er förståelse.

Beräknad tidplan

 • Datum: Arbetet påbörjas tisdag 15 november och beräknas pågå fram till torsdag 17 november.
 • Tid: kl. 07.00-16.00.

Har du frågor?

Om du har frågor om arbetet, kontakta Sandra Viberg.

Vi renoverar fjärrvärmeledning - Rosenlund

Nu är det dags att renovera fjärrvärmeledningen utmed Lundtorpsvägen/Rosenlundsvägen. Ett viktigt och nödvändigt arbete för en fortsatt hållbar värmeleverans till Södertäljeborna. Arbetet utförs av Mälardalens Spår och Anläggning på uppdrag av Telge Nät.

En trygg och säker arbetsplats

Arbetet påverkar trafiken, det vill säga dig som åker bil, går eller cyklar. För att säkerställa att området är tryggt och säkert för både dig och oss, stängs delar av gång- och cykelbanan av.

Vägarna hålls öppna men framkomligheten är begränsad. Vi ber er därför sänka hastigheten, var uppmärksam och följ anvisade skyltar.

Arbetet medför visst buller, vi gör vårt yttersta för att störa så lite som möjligt och tackar för er förståelse.

Beräknad tidplan

 • Datum: 15 november-31 december.
 • Tid: Måndag-torsdag kl. 07.00-17.00. Visst nattarbete kan förekomma, detta aviseras i god tid till berörda.
 • Planerade avbrott: Aviseras

Har du frågor?

Om du har frågor om arbetet, kontakta ansvarig projektledare: Kristoffer Cavallin.

Karta över område som berörs

Skärmklipp Rosenlundvägen fjärrvärme

Vi byter vattenledning - Mariekäll

Nu är det dags att byta ut den gamla vattenledningen utmed Tvetavägen till en ny. Ett viktigt och nödvändigt arbete för en fortsatt hållbar dricksvattenleverans till Södertäljeborna. Arbetet utförs av BAB på uppdrag av Telge Nät.

En trygg och säker arbetsplats

Arbetet påverkar trafiken det vill säga dig som åker bil, går eller cyklar. För att säkerställa att området är tryggt och säkert för både dig och oss, stängs delar av gång- och cykelbanan av.

Vägarna hålls öppna men framkomligheten är begränsad. Vi ber er därför sänka hastigheten, var uppmärksam och följ anvisade skyltar.

Vi gör vårt yttersta för att störa så lite som möjligt och tackar för er förståelse.

Beräknad tidplan

 • Datum: Arbetet påbörjas den 1 november och beräknas pågå fram till 31 december.
 • Tid: Måndag-torsdag kl. 07.00-19.00.

Har du frågor?

Om du har frågor om arbetet, kontakta ansvarig projektledare: Anders Håkansson.

Karta över område som berörs

Kartbild Markarbete Mariekäll

Vi byter vattenledning - Weda

Nu är det dags att byta ut den gamla vattenledningen utmed Wedavägen/Bergaholmsvägen till en ny. Ett viktigt och nödvändigt arbete för en fortsatt hållbar dricksvattenleverans till Södertäljeborna. Arbetet utförs av NCC på uppdrag av Telge Nät.

En trygg och säker arbetsplats

Arbetet påverkar trafiken det vill säga dig som åker bil, går eller cyklar. För att säkerställa att området är tryggt och säkert för både dig och oss, stängs delar av gång- och cykelbanan av.

Vägarna hålls öppna men framkomligheten är begränsad. Vi ber er därför sänka hastigheten, var uppmärksam och följ anvisade skyltar.

Vi gör vårt yttersta för att störa så lite som möjligt och tackar för er förståelse.

Beräknad tidplan

 • Datum: Arbetet påbörjas den 1 november och beräknas pågå fram till 31 januari 2022.
 • Tid: Helgfria vardagar kl. 6.30-17.00.

Har du frågor?

Om du har frågor om arbetet, kontakta ansvarig projektledare: Anders Håkansson

Karta över område som berörs

Kartbild Markarbete Wedavägen

Vi säkrar vatten och avloppsledningar - slussen

I samband med Sjöfartsverkets utbyggnad av slussen behöver våra befintliga vatten- och avloppsledningar flyttas och säkras på rätt djup. Ett viktigt och nödvändigt arbete för att säkra dricksvattenleveransen till Södertäljeborna.

En trygg och säker arbetsplats

Arbetet påverkar dig som trafikant, det vill säga gående, cyklister och andra fordon. Vi måste säkerställa att området är tryggt och säkert för både dig och oss. Därför kommer vi behöva stänga av delar av gång- och cykelbanan på östra sidan av kanalen (vid Sydpoolen). Avstängningen sker först efter att TA-planen godkänts av Stadsbyggnadskontoret.

På västra sidan av kanalen (vid gästhamnen) kommer framkomligheten att vara begränsad. Det påverkar dig som passerar eller bor i anslutning till arbetsområdet.

Arbetet medför visst buller. Vi gör vårt yttersta för att störa så lite som möjligt och tackar för er förståelse.

Beräknad tidplan

 • Datum: Arbetet påbörjas under vecka 36 2021 och beräknas pågå fram till augusti 2022.
 • Tid: Helgfria vardagar kl. 6.30-17.00.

Arbetet utförs i etapper av NYAB Mälardalen AB på uppdrag av Telge Nät.

Har du frågor?

Om du har frågor om arbetet, kontakta ansvarig projektledare: Jimmy Hammar

Karta över område som berörs

Markarbeten.png

Senast ändrad: 15 november, 2021