Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Pågående och planerade projekt och markarbeten

Här samlar vi information om projekt som rör vatten och avlopp, fjärrvärme, stadsnätet eller elnätet.

Begränsad framkomlighet Ängsgatan 12-14 april

Vi säkrar avloppsnätet för Södertäljeborna genom att renovera avloppsledningen utmed Ängsgatan. Arbetet utförs nattetid med en schaktfri metod för att minimera störningar och större grävhål i gatan.

Visa hänsyn - trafikvakt

Vi säkrar arbetsmiljön och därför är framkomligheten begränsad och trafiken regleras med trafikvakt.

För boende

Under pågående arbete kommer lastbil med följebil samt en kompressor finnas på plats. Vi är medvetna om att detta kan medföra ett visst buller och gör vårt bästa för att störa så lite som möjligt.

Tidplan

Måndag 12 april, tisdag 13 april och onsdag 14 april klockan 22.00-06.00.

Arbetet utförs av Ncc på uppdrag av Telge Nät.

Om du har frågor

  • Har du frågor om markarbetet ring 08-550 233 00 eller mejla nat@telge.se

Tänk på dina medtrafikanter och vår arbetsmiljö. Följ anvisningar som finns på plats och sänk hastigheten. Tack för visad hänsyn!

Karta över område som berörs

Ängsgatan Karta

Markarbete Köpmangatan - ny tidplan 11 jan-23 april

Södertälje växer och efterfrågan på vatten ökar. Som en del i arbetet med att säkra framtida vattenleveranser byts befintlig vattenledning som ligger nedgrävd längs med Köpmangatan ut till en större. Genom att öka kapaciteten kan vi erbjuda fler kunder vatten.

Vi skyddar dig och säkrar vår arbetsmiljö

För att komma åt vattenledningen behöver vi gräva upp större hål i trottoaren utmed Köpmangatan och delar av gågatan, hålen säkras upp med stängsel. Under perioden är det begränsad framkomlighet och där det behövs kommer tillfälliga gångbroar sättas ut för att öka tillgängligheten för de boende som ska ta sig in och ut ur fastigheten.

Busshållsplats Köpmangatan och Centrifugen dras tillfälligt in

För att avlasta trafiken på Torekällgatan öppnas Köpmangatan upp för biltrafik då det pågår fler markarbeten i området under samma period. Resenärer till busslinje 780, 780x, 787 och 787x hänvisas därför istället till Astrabacken eller Södertälje centrum. Mer information hittar du på sl.se eller via SL-appen.

Beräknad tidplan

Arbetet som utförs av NCC på uppdrag av Telge Nät, påbörjas den 11 januari och beräknas preliminärt vara klart den 23 april. Arbetet utförs under dagtid kl. 06.30-16.30. Visst buller kan förekomma.

Avstängning vatten och värme

Vi kommer under perioden behöva stänga av vattnet. Det sker vid ett tillfälle och aviseras till berörda i god tid innan.

Karta över område som berörs

Karta Köpmangatan jpg.

Om du har frågor

  • Har du frågor om markarbetet ring 08-550 233 00 eller mejla nat@telge.se
  • Har du frågor gällande busstrafik ring 08-600 10 10

Tänk på dina medtrafikanter och vår arbetsmiljö. Följ anvisad skyltning och sänk hastigheten. Tack för visad hänsyn!

Markarbete Skolvägen i Mölnbo 25 jan-31mars

För att säkra vattenleveransen i Mölnbo byts vattenledningen utmed Skolvägen ut till en ny. Metoden för att utföra bytet kallas rörspräckning vilket innebär att vi lägger den nya ledningen inuti den gamla.

Vi skyddar dig och säkrar vår arbetsmiljö

Arbetet innefattar schaktning vilket innebär att vi kommer gräva åtta gropar utmed Skolvägen, sex mindre och två större. Groparna säkras upp med två meter höga stängsel.

Begränsad framkomlighet

Där behov finns och för att öka tillgängligheten kommer körplåtar och tillfälliga gångbroar placeras ut.

Beräknad tidplan

Arbetet utförs av NCC på uppdrag av Telge Nät, påbörjas den 25 januari och beräknas vara klart den 31 mars. Arbetstid kl. 06.30-16.30. Visst buller kan förekomma under arbetet.

Tillfällig avstängning av vatten

Vi kommer under perioden behöva stänga av vattnet till fastigheter i området. Om din fastighet berörs så kommer du aviseras om detta i god tid innan.

Om du har frågor

  • Har du frågor om markarbetet ring 08-550 233 00 eller mejla nat@telge.se

Tänk på dina medtrafikanter och vår arbetsmiljö. Följ anvisningar som finns på plats och sänk hastigheten. Tack för visad hänsyn!

Karta över område som berörs

Karta Skolvägen Mölnbo

 

Planerat fjärrvärmeavbrott Nedre Torekällgatan - flyttas till sommaren

Av arbetsmiljöskäl utförs inte fjärrvärmearbeten vid temperaturer lägre än fem minusgrader och enligt väderprognosen håller kylan i sig februari ut.

När arbetet planerades såg väderprognosen bra ut, men dagsläget säger något annat. Vi har fått en riktig vinter med låga temperaturer som enligt väderprognosen ser det ut att hålla i sig ett bra tag framöver.

Med anledning av detta så genomfördes inte fjärrvärmeavbrottet som planerat den 16 februari utan flyttas istället fram till sommaren.

Karta över fastigheter som berörs

Kartbild Nedre Torekällgatan avbrott fjärrvärmeleverans

Markarbete Nykvarns centrum 11 jan 2021-13 mars 2021

Telge Nät bygger ut befintligt fjärrvärmenät i Nykvarn för att värma Nykvarns nya kommunhus med klimatsmart fjärrvärme.

Vi skyddar dig och säkrar vår arbetsmiljö

Arbetet medför schaktning vilket betyder att vi med hjälp av grävmaskin gräver upp det utrymme som behövs för att få plats med den nya fjärrvärmeledningen. Området runt gropen säkras upp med hjälp av stängsel. Under perioden är det begränsad framkomlighet.

Uppdaterad tidplan

Kommunhuset har nu fått sin efterlängtade värme men på grund av den kalla vintern och utmaningar gällande marktillstånd kommer återställningen av markarbetet flyttas fram till 13 mars 2021.

Arbetet som utförs av Mälardalens Spår och Anläggning på uppdrag av Telge Nät, påbörjas den 11 januari 2021 och beräknas vara klart den 19 februari 2022. Arbetet utförs under dagtid kl. 06.30-16.30, visst buller kan förekomma.

Karta över område som berörs

Grytan 18 Nykvarn

Om du har frågor

  • Har du frågor om markarbetet ring 08-550 233 00 eller mejla nat@telge.se

Tänk på dina medtrafikanter och vår arbetsmiljö. Följ anvisad skyltning och sänk hastigheten. Tack för visad hänsyn!

Senast ändrad: 8 april, 2021