Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Projekt och markarbeten

Här samlar vi information om projekt som rör vatten och avlopp, fjärrvärme, stadsnätet eller elnätet.

Planerat markarbete Södertälje centrum, Nedre Torekällgatan, v. 26-30

Vecka 26-30 stänger vi av delar av Nedre Torekällgatan i centrala Södertälje. Anledningen är ett planerat underhållsarbete som är nödvändigt för att Södertäljes klimatsmarta fjärrvärmenät ska bli starkare, tryggare och bättre rustat för framtiden.

Arbetet kommer att påverka framkomligheten i trafiken på flera ställen i anslutning till området.

Här påverkas trafiken

Nedan platser kommer underhållsarbetet märkas av i gatumiljön.

 • Nedre Torekällgatan
  Begränsad framkomlighet. Vägen stängs av för biltrafik, endast ett körfält öppet för busslinjetrafik. Infarten till parkeringen (ABF-huset) flyttas till Badhusgatan. Gående hänvisas till andra sidan gatan.
 • Badhusgatan
  Vägen öppnas upp för trafik i båda riktningar och i samband med detta tas parkeringen bort utmed gatan. Vägen används även till in- och utfart från parkeringen (ABF-huset).
 • Köpmangatan
  Vägen öppnas upp för trafik i båda riktningar för att avlasta de centrala delarna i Södertälje.

Planerad avstängning av värmeleverans

Tisdag 6 juli kl. 06.00-24.00.

Under de 18 timmar då fjärrvärmen är avstängd kommer värme och varmvatten saknas men kallvattnet fungerar som vanligt.

Busslinjetrafik

Påverkade busslinjer: 748, 749, 780, 780X, 783 och 787. Läs mer på sl.se

Karta över område som berörs

Kartbild Nedre Torekällgatan avbrott fjärrvärmeleverans

Frågor och svar

Varför gräver ni igen?

Av arbetsmiljöskäl kunde vi inte avsluta arbetet som tänkt i februari då temperaturen blev lägre än 5 minus och såg enligt väderprognosen ut att hålla i sig februari ut.

Vi vet även att våra kunder påverkas mindre under sommartid då beroendet av värme i fastigheten minskar och trafiken lugnar ner sig.

När påbörjar ni arbetet?

Arbetet påbörjas måndag 28 juni (vecka 26) och planeras vara klart fredag 30 juli (vecka 30).

Vad har hänt?

Det som har hänt är att vår fjärrvärmekammare på Nedre Torekällgatan delvis rasat in. I fjärrvärmeledningen leds vatten som under vintertid kan nå temperaturer upp till 100 grader, därför behöver vi säkerställa att ledningsnätet är säkrat och håller tätt.

I februari kontrollerade vi att taket som hade rasat ner inte påverkat befintliga ledningar, ledningar som i sin tur riskerar att läcka och som kan orsaka skador på både människor och fastigheter.

Steg nummer två är att genomföra de planerade åtgärder som krävs för att säkra fjärrvärmenätet, vilket genomförs vecka 26-30 2021.

Varför planerades arbetet in under vintertid från början?

Arbetet var från början av mer akut karaktär och då kan vi inte invänta ”rätt” temperatur. När vi väl säkerställt att händelsen inte påverkat ledningsnätet negativt planerade vi in åtgärder för att kunna säkra fjärrvärmeleveransen.

När det arbetet planerades in såg väderprognosen bra ut, men det faktiska läget sa något helt annat. Vi fick en riktig vinter med låga temperaturer som höll i sig länge.

Hur planerar ni era projekt?

Våra projekt är beroende av flera aktörer.

Södertälje växer och det innebär att även infrastrukturen behöver byggas ut. För att följa utbyggnadstakten och samtidigt minimera störningar finns gemensamma projektsamordningsmöten. Hit vänder sig exploatörer, entreprenörer, projektledare och andra aktörer som behöver hjälp med trafikanordningsplaner och ändrade körturer för busslinjetrafik.

I detta forum finns en helhetsbild över de projekt som Södertälje planerar att utföra med syfte att säkerställa genomförande, säkerhet, framkomlighet och arbetsmiljö för både allmänhet och utförare.

Vilka representanter finns med på samordningsmötena?
 • Nobina (busslinjetrafik): Med syfte att se över så busslinjetrafiken fungerar.
 • SBK (samhällsbyggnadskontoret): Framkomlighetsansvariga. Beslutar om tidplan och avstängningar.
 • Entreprenörer/projektledare: Med syfte att säkerställa arbetsmiljön, tidplan och genomförande.
Vad händer om tidplanen inte hålls?

Då kontaktar vi kommunen och ser om tidplanen går att förlänga. Kommunen tar hänsyn till påverkan på andra inplanerade projekt och inverkan på allmänheten.

Tack för din förståelse

Vi förstår att det kan upplevas besvärligt med en avstängning och ber om överseende och tackar för din förståelse.

Om du har frågor

Har du frågor om markarbetet är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefonnummer 08-550 233 00 eller mejla nat@telge.se

Ledningsarbete Nedre Villagatan-Övre Villagatan, 21 april-31 okt

Vi på Telge Nät byter ut fjärrvärmeledningen utmed Nedre Villagatan, Ängsgatan, Dalgatan och Övre Villagatan i centrala Södertälje. Arbetet startar 21 april och beräknas vara klart sista oktober.

Det är ett nödvändigt och förebyggande arbete för att trygga framtidens värmeleveranser för ett hållbart Södertälje.

Avstängning av värme och varmvatten

Med anledning av arbetet kommer ett antal aviserade avbrott i värmeleveransen att ske. Under avbrottstiden har du tillgång till dricksvatten men inte värme eller varmvatten.

Begränsad framkomlighet

Framkomligheten kommer under perioden vara begränsad. Projektet utförs i samarbete med Bro och Väg. Delar av arbetet planeras att utföras nattetid på Ängsgatan mellan vecka 26 och vecka 31. Detta för att minimera påverkan på trafiken.

Vi tackar för visat överseende med de störningar som arbetet kommer medföra. Vi gör vårt bästa för att störa så lite som möjligt.

Karta över område som berörs

VillagatanÄngsgatan

Om du har frågor

Har du frågor om ledningsarbetet är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefonnummer 08-550 233 00 eller mejla nat@telge.se

Senast ändrad: 16 juli, 2021