Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Pågående och planerade projekt och markarbeten

Här samlar vi information om projekt som rör vatten och avlopp, fjärrvärme, stadsnätet eller elnätet.

Gamla ledningar byts till nya längs Fotbollsvägen i Geneta

5 mars

Måndag den 11 mars påbörjas arbetet med att säkra framtida fjärrvärmeleverans. Arbetet pågår under dagtid och utförs av vår entreprenör Mälardalens spår och anläggning på uppdrag av Telge Nät. Arbetet planeras vara färdigt den 30 maj.

Under tiden kommer framkomligheten längs Fotbollsvägen påverkas då tunga fordon finns på plats. Tänk därför lite extra på trafiksäkerheten och sänk hastigheten då barn och personal rör sig oskyddat på området.

Vid de tillfällen vi behöver stänga av fjärrvärmetillförseln där värme och varmvatten påverkas, kommer du som kund att informeras i god tid innan.

Karta över kommande fjärrvärmearbeten på Fotbollsvägen i Geneta

Grävningsarbeten för förbättring av fjärrvärmeledningar Övre Villagatan, Täppgatan och Karlslundsgatan

20 januari

Vi har uppmärksammat att markförhållanden kring fastigheten inte håller den kvalitet vi förväntat oss. För att undvika framtida sprickbilning behöver nuvarande underlag förstärkas vilket medför en försening i projektet.

Ny beräknad tidplan

  • Övre Villagatan februari ut.
  • Täppgatan och Karlslundsgatan maj ut.

Vi vill tacka er för visad hänsyn och tålamod. Vi har förståelse för de störningar i trafiken arbetet ger men hoppas på din visade hänsyn genom att sänka hastigheten när du åker förbi.

Förnyad fjärrvärmeledning Övre Villagatan

17 oktober

Från och med nästa vecka, v. 43 och fram till vecka 46 beräknas arbetet med förnyad fjärrvärmeledning pågå utmed Övre Villagatan. Arbetet utförs av vår entreprenör Bäckströms AB och innefattar både grävning och schakthål. Av säkerhetsskäl spärras delar av gatan av. Trafiken leds om under pågående avstängning med tydlig skyltning. För att minimera störningar utförs arbetet under dagtid kl. 7.00-16.00.

Grävningsarbeten Östertälje

10 oktober

Vi gräver just nu för att förnya spillvattenledningen i korsningen Centralvägen/Solvägen i Östertälje. Arbetet utförs för att undvika återkommande stopp i ledningen som vi har haft problem med tidigare. Under arbetets gång kommer delar av körbanan att behöva vara avstängd men det går att komma förbi med bil och lastbil.

Grävningsarbeten Karlhov - Ekeby i Enhörna

9 oktober

Första etappen av grävningsarbetet för el- och stadsnätsledningar mellan Karlhov och Ekeby i Enhörna, sträckan mellan ridhuset i Lina och ICA butiken i Enhörna, är klar. Andra etappen börjar vi med om tre veckor, den kommer att pågå i ca 4-5 månader och sträcker sig från Karlhov till Lina Ridhus.

Grävningsarbeten i samband med att kanalen och slussen breddas och förnyelse av avloppsledning

Under 2016-2019/2020 pågår Sjöfartsverkets arbete med att bredda kanalen och slussen i Södertälje. Det möjliggör att större fartyg kan ta sig in till Mälaren.

I samband med utbyggnaden av slussen behöver en av våra huvudavloppsledningar förnyas och säkras upp. Dels för att minimera risk för skada vid spontnings- och muddringsarbetet, dels för att säkra avloppsnätet för framtiden.

Enligt den ursprungliga tidsplanen beräknades projektet vara klart den 1 oktober 2018. På grund av upphandling av ny entreprenör är projektet försenat. Så snart vi har en ny entreprenör på plats kommer vi att arbeta fram en ny tidplan. Gång- och cykelvägen är tillsvidare avstängd.

Vi gör allt vi kan för att arbetet ska gå framåt så snabbt som möjligt och ber om ursäkt för förseningen.

Har du frågor är du välkommen att ringa vår kundservice via telefon 08-550 233 00 eller mejla nat@telge.se

Senast ändrad: 9 mars, 2020