Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Pågående och planerade projekt och markarbeten

Här samlar vi information om projekt som rör vatten och avlopp, fjärrvärme, stadsnätet eller elnätet.

Ny fjärrvärmeledning Västergatan, 26 april-slutet av maj

Telge Nät bygger ny fjärrvärmeservis till ny fastighet på Västergatan 29 i Södertälje. Det innebär att framkomligheten kommer att vara begränsad under byggnationstiden.

Beräknad tidplan

Arbetet startar den 26 april och beräknas vara färdigt i slutet av maj. Vi tackar för visat överseende med de störningar som arbetet kommer medföra. Vi gör vårt bästa för att störa så lite som möjligt.

Karta över område som berörs

Västergatan 29

Om du har frågor

  • Har du frågor om markarbetet är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefonnummer 08-550 233 00 eller mejla nat@telge.se

Ledningsarbete Nedre Villagatan-Övre Villagatan, 21 april-31 okt

Vi på Telge Nät byter ut fjärrvärmeledningen utmed Nedre Villagatan, Ängsgatan, Dalgatan och Övre Villagatan i centrala Södertälje. Arbetet startar 21 april och beräknas vara klart sista oktober.

Det är ett nödvändigt och förebyggande arbete för att trygga framtidens värmeleveranser för ett hållbart Södertälje.

Avstängning av värme och varmvatten

Med anledning av arbetet kommer ett antal aviserade avbrott i värmeleveransen att ske. Under avbrottstiden har du tillgång till dricksvatten men inte värme eller varmvatten.

Begränsad framkomlighet

Framkomligheten kommer under perioden vara begränsad. Projektet utförs i samarbete med Bro och Väg. Delar av arbetet planeras att utföras nattetid på Ängsgatan mellan vecka 26 och vecka 31. Detta för att minimera påverkan på trafiken.

Vi tackar för visat överseende med de störningar som arbetet kommer medföra. Vi gör vårt bästa för att störa så lite som möjligt.

Karta över område som berörs

VillagatanÄngsgatan

Om du har frågor

  • Har du frågor om ledningsarbetet är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefonnummer 08-550 233 00 eller mejla nat@telge.se

Planerat fjärrvärmeavbrott Nedre Torekällgatan - flyttas till sommaren

Av arbetsmiljöskäl utförs inte fjärrvärmearbeten vid temperaturer lägre än fem minusgrader. När arbetet planerades såg väderprognosen bra ut, men det visade sig att vi fick en riktig vinter med låga temperaturer.

Med anledning av detta så genomfördes inte fjärrvärmeavbrottet som planerat den 16 februari utan flyttas istället fram till sommaren.

Karta över fastigheter som berörs

Kartbild Nedre Torekällgatan avbrott fjärrvärmeleverans

Om du har frågor

  • Har du frågor om fjärrvärmeavbrottet är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefonnummer 08-550 233 00 eller mejla nat@telge.se

Senast ändrad: 7 maj, 2021