Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Pågående och planerade projekt och markarbeten

Här samlar vi information om projekt som rör vatten och avlopp, fjärrvärme, stadsnätet eller elnätet.

Markarbete Köpmangatan 11 jan-31 mars

Södertälje växer och efterfrågan på vatten ökar. Som en del i arbetet med att säkra framtida vattenleveranser byts befintlig vattenledning som ligger nedgrävd längs med Köpmangatan ut till en större. Genom att öka kapaciteten kan vi erbjuda fler kunder vatten.

Vi skyddar dig och säkrar vår arbetsmiljö

För att komma åt vattenledningen behöver vi gräva upp större hål i trottoaren utmed Köpmangatan och delar av gågatan, hålen säkras upp med stängsel. Under perioden är det begränsad framkomlighet och där det behövs kommer tillfälliga gångbroar sättas ut för att öka tillgängligheten för de boende som ska ta sig in och ut ur fastigheten.

Busshållsplats Köpmangatan och Centrifugen dras tillfälligt in

För att avlasta trafiken på Torekällgatan öppnas Köpmangatan upp för biltrafik då det pågår fler markarbeten i området under samma period. Resenärer till busslinje 780, 780x, 787 och 787x hänvisas därför istället till Astrabacken eller Södertälje centrum. Mer information hittar du på sl.se eller via Sl-appen.

Beräknad tidplan

Arbetet som utförs av NCC på uppdrag av Telge Nät, påbörjas den 11 januari och beräknas preliminärt vara klart den 31 mars. Arbetet utförs under dagtid kl. 06.30-16.30. Visst buller kan förekomma.

Avstängning vatten och värme

Vi kommer under perioden behöva stänga av vattnet. Det sker vid ett tillfälle och aviseras till berörda i god tid innan.

Karta över område som berörs

Karta Köpmangatan jpg.

Om du har frågor

  • Har du frågor om markarbetet ring 08-550 233 00 eller mejla nat@telge.se
  • Har du frågor gällande busstrafik ring 08-600 10 10

Tänk på dina medtrafikanter och vår arbetsmiljö. Följ anvisad skyltning och sänk hastigheten.

Tack för visad hänsyn!

Markarbete Nedre Torekällgatan/Badhusgatan 11 jan-26 feb

Vi säkrar fjärrvärmeleveranser i Södertälje kommun och som en del i arbetet kommer vi behöva renovera fjärrvärmekammaren som ligger nedgrävd i anslutning till Nedre Torekällgatan. Arbetet måste utföras eftersom det finns risk för ett större läckage.

Vi skyddar dig och säkrar vår arbetsmiljö

För att säkra arbetsmiljön och skydda trafikanter stängs Nedre Torekällgatan för biltrafik (gäller inte boende i området). Infarten till parkeringen via Nedre Torekällgatan stängs och istället öppnas Badhusgatan delvis upp för dubbelriktad trafik för infart till parkeringen vid ABF-huset (Nedre Torekällgatan 7). I samband med detta råder parkeringsförbud utmed Badhusgatan.

Busshållplats Jovisgatan dras in

Resenärer till busslinje 748, 749 och 783 hänvisas istället till Polhemsgatan eller Södertälje centrum. Mer information hittar du på sl.se eller via Sl-appen.

Beräknad tidplan

Arbetet som utförs av Södermännen på uppdrag av Telge Nät, påbörjas den 11 januari och beräknas vara klart den 26 februari. Arbetet utförs dagtid kl. 06.30-16.30 med undantag för visst kvällsarbete, dessa tillfällen aviseras till berörda i god tid innan.

Avstängning vatten och värme

Vi kommer behöva stänga av varmvatten och värme till de hus som har fjärrvärme. Det sker vid ett tillfälle och aviseras till berörda i god tid innan.

Karta över område som berörs

Karta Nedre Torekällgatan jpg.

Om du har frågor

  • Har du frågor om markarbetet ring 08-550 233 00 eller mejla nat@telge.se
  • Har du frågor gällande busstrafik ring 08-600 10 00
  • Vid frågor gällande avstängningar ring 08-5230 10 00 eller mejla kontaktcenter@sodertalje.se

Under perioden är det begränsad framkomlighet. Tänk på dina medtrafikanter och vår arbetsmiljö. Sänk hastigheten och tack för visad hänsyn!

Markarbete Nykvarns centrum 11 jan 2021-19 feb 2022

Telge Nät bygger ut befintligt fjärrvärmenät i Nykvarn för att värma Nykvarns nya kommunhus med klimatsmart fjärrvärme.

Vi skyddar dig och säkrar vår arbetsmiljö

Arbetet medför schaktning vilket betyder att vi med hjälp av grävmaskin gräver upp det utrymme som behövs för att få plats med den nya fjärrvärmeledningen. Området runt gropen säkras upp med hjälp av stängsel. Under perioden är det begränsad framkomlighet.

Beräknad tidplan

Arbetet som utförs av Mälardalens Spår och Anläggning på uppdrag av Telge Nät, påbörjas den 11 januari 2021 och beräknas vara klart den 19 februari 2022. Arbetet utförs under dagtid kl. 06.30-16.30, visst buller kan förekomma.

Karta över område som berörs

Grytan 18 Nykvarn

Om du har frågor

  • Har du frågor om markarbetet ring 08-550 233 00 eller mejla nat@telge.se

Tänk på dina medtrafikanter och vår arbetsmiljö. Följ anvisad skyltning och sänk hastigheten.

Tack för visad hänsyn!

Senast ändrad: 8 januari, 2021