Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Gula blommor

Pågående och planerade projekt och markarbeten

Här samlar vi information om projekt som rör vatten och avlopp, fjärrvärme, stadsnätet eller elnätet.

Erikshällsgatan avstängd den 8-17 juni

3 juni

Erikshällsgatan kommer att vara avstängd den 8-17 juni för utbyggnad av vatten- och avloppsnätet. Arbetet pågår under dagtid, kl. 7-17 och det finns inga planerade vattenavstängningar i nuläget. Tunga fordon kommer röra sig i och runt omkring området, så tänk på din egen och vår arbetsmiljö. Var lite extra uppmärksam och sänk gärna hastigheten då det finns barn och oskyddad personal på området.

Kartvy över Erikshällsgatan i Södertälje

Begränsad framkomlighet på Södertäljevägen, Bruksparken och Norra stationsvägen i Nykvarn

23 april

Under april börjar vi arbetet med att bygga ut fjärrvärmenätet i Nykvarn. När fjärrvärmenätet är utbyggt får vi en säkrare och tryggare leverans och du får en fortsatt miljövänlig och stabil värme till din fastighet.

Beräknad tidplan

Arbetet beräknas pågå under april-oktober och utförs dagtid kl.06.30- 17.00 med reservation för de arbeten som på grund av trafikläget behöver förläggas till nattetid.

Arbetet utförs av Mälardalens Spår och Anläggning AB på uppdrag av Telge Nät.

Vi ber dig tänka på vår arbetsmiljö och öka trafiksäkerheten genom att sänka hastigheten. Tack för visad hänsyn!

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss, ring 08-550 233 00 eller mejla nat@telge.se.

Arbetsområdet omfattar Södertäljevägen, Bruksparken och Norra stationsvägen

Kartvy från ovan, över delar av Nykvarn

Gamla ledningar byts till nya längs Fotbollsvägen i Geneta

5 mars

Måndag den 11 mars påbörjas arbetet med att säkra framtida fjärrvärmeleverans. Arbetet pågår under dagtid och utförs av vår entreprenör Mälardalens spår och anläggning på uppdrag av Telge Nät. Arbetet planeras vara färdigt den 30 maj.

Under tiden kommer framkomligheten längs Fotbollsvägen påverkas då tunga fordon finns på plats. Tänk därför lite extra på trafiksäkerheten och sänk hastigheten då barn och personal rör sig oskyddat på området.

Vid de tillfällen vi behöver stänga av fjärrvärmetillförseln där värme och varmvatten påverkas, kommer du som kund att informeras i god tid innan.

Karta över kommande fjärrvärmearbeten på Fotbollsvägen i Geneta

Grävningsarbeten för förbättring av fjärrvärmeledningar Övre Villagatan, Täppgatan och Karlslundsgatan

24 april

Vi behöver ändra i projektplanen och dra fjärrvärmeledningen utmed fastigheten Orren 9 istället för som planerat utmed korsningen Karlslundsgatan. Det innebär att projektet blir en månad försenat och ny beräknad tidsplan blir istället den 30 juni.

Det kommer fortfarande vara begränsad framkomlighet, tänk på säkerheten och sänk hastigheten på området.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss, ring 08-550 233 00 eller mejla nat@telge.se.

Ny beräknad tidplan

  • Arbetet pågår dagtid kl. 06.30-16.30 under april-juni.

Översiktskarta fastigheten Orren 9

Grävningsarbeten Karlhov - Ekeby i Enhörna

24 april

Vi gräver och förlägger ledningar för el- och stadsnät mellan Karlhov-Lina ridhus. Detta är den sista sträckan (etapp 2) och arbetet planeras vara klart den 30 juni.

Grävningsarbeten i samband med att kanalen och slussen breddas och förnyelse av avloppsledning

Under 2016-2019/2020 pågår Sjöfartsverkets arbete med att bredda kanalen och slussen i Södertälje. Det möjliggör att större fartyg kan ta sig in till Mälaren.

I samband med utbyggnaden av slussen behöver en av våra huvudavloppsledningar förnyas och säkras upp. Dels för att minimera risk för skada vid spontnings- och muddringsarbetet, dels för att säkra avloppsnätet för framtiden.

Enligt den ursprungliga tidsplanen beräknades projektet vara klart den 1 oktober 2018. På grund av upphandling av ny entreprenör är projektet försenat. Så snart vi har en ny entreprenör på plats kommer vi att arbeta fram en ny tidplan. Gång- och cykelvägen är tillsvidare avstängd.

Vi gör allt vi kan för att arbetet ska gå framåt så snabbt som möjligt och ber om ursäkt för förseningen.

Har du frågor är du välkommen att ringa vår kundservice via telefon 08-550 233 00 eller mejla nat@telge.se

Senast ändrad: 11 juni, 2020