Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Höstlöv

Pågående och planerade projekt och markarbeten

Här samlar vi information om projekt som rör vatten och avlopp, fjärrvärme, stadsnätet eller elnätet.

Byte av högspänningsledning i Rosenlund

8 september

Det är dags att byta ut högspänningsledningen i området Rosenlund. När det är gjort kan vi fortsättningsvis transportera större mängder el och samtidigt minimera överföringsförlusterna. Det är effektivt, miljövänligt och enligt internationell standard. Det gynnar både dig som kund och oss som leverantör.

Arbetet utförs av Mälardalens Spår & Anläggning på uppdrag av Telge Nät. Under perioden kommer det vara begränsad framkomlighet. Vi ber er därför sänka hastigheten för din, andras och vår säkerhet.

Beräknad tidplan

Den 7 september-31 december, dagtid kl. 06.30-17.00.

Arbetet utförs i etapper, för att effektivisera och minimera störningar utförs även vissa arbeten parallellt. Vid tillfälliga driftuppehåll aviseras detta i god tid.

Karta över området som berörs

Karta över området Rosenlund i Södertälje

Begränsad framkomlighet på Södertäljevägen, Bruksparken och Norra stationsvägen i Nykvarn

23 april

Under april börjar vi arbetet med att bygga ut fjärrvärmenätet i Nykvarn. När fjärrvärmenätet är utbyggt får vi en säkrare och tryggare leverans och du får en fortsatt miljövänlig och stabil värme till din fastighet.

Beräknad tidplan

Arbetet beräknas pågå under april-oktober och utförs dagtid kl.06.30- 17.00 med reservation för de arbeten som på grund av trafikläget behöver förläggas till nattetid.

Arbetet utförs av Mälardalens Spår och Anläggning AB på uppdrag av Telge Nät.

Vi ber dig tänka på vår arbetsmiljö och öka trafiksäkerheten genom att sänka hastigheten. Tack för visad hänsyn!

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss, ring 08-550 233 00 eller mejla nat@telge.se.

Arbetsområdet omfattar Södertäljevägen, Bruksparken och Norra stationsvägen

Kartvy från ovan, över delar av Nykvarn

Senast ändrad: 8 september, 2020