Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Projekt och markarbeten

Här samlar vi information om projekt som rör vatten och avlopp, fjärrvärme, stadsnätet eller elnätet.

Markarbete - Rosenlund

Nu när det blivit varmare ute blir säkerheten för oss som arbetar med fjärrvärme bättre och arbetet med den nya fjärrvärmeledningen kan fortsätta. Ett viktigt och nödvändigt arbete för en fortsatt hållbar värmeleverans till Södertäljeborna.

Bellmansvägen avstängd för biltrafik

För att säkerställa att området är tryggt och säkert för både dig och oss, stängs Bellmansvägen av. Vi ber er sänka hastigheten, var uppmärksam och följ anvisade skyltar.

Vi gör vårt yttersta för att störa så lite som möjligt och tackar för er förståelse.

Beräknad tidplan

  • Datum: 11 april-31 maj 2022.
  • Tid: Kl. 07.00-16.00

Har du frågor om arbetet?

Då är du välkommen att kontakta ansvarig projektledare Kristoffer Cavallin

Vi bygger en ny fjärrvärmeledning - Ljungbacken 2 i Järna

Järna växer och inom kort kommer fastigheten Ljungbacken 2 utökas. Men innan dess behöver befintlig fjärrvärmeledning som ligger under mark flyttas. Arbetet utförs av Telge Näts samarbetspartner Södermännen AB.

En trygg och säker arbetsplats

Parkering och infart påverkas inte men framkomligheten är begränsad. Var rädd om dig, oss och varandra – var uppmärksam, sänk hastigheten och följ anvisade skyltar.

Tidplan

  • Datum: 4 april-30 juni 2022.
  • Tid: Arbetet utförs dagtid kl. 06.30-18.00.

Planerade fjärrvärmeavbrott aviseras i god tid.

Har du frågor om arbetet?

Du är du välkommen att kontakta ansvarig projektledare: Kajsa Stäveby.

Karta över område som berörs

Markarbete Järna

Markarbete - Västra Mälarehamnen/­Kronstrandsgatan

Nu har det blivit dags att ansluta Elite hotell till Södertäljes lokala elnät. Ett ledningsarbete som sker under mark för att vi ska kunna leverera el som inte är beroende av väder eller vind och minimera framtida avbrott. Ett viktigt arbete för en fortsatt hållbar och trygg elleverans till Södertälje.

Arbetet utförs av AB Södermännen på uppdrag av Telge Nät.

En trygg och säker arbetsplats

Framkomligheten är begränsad och påverkar trafiken, det vill säga dig som åker bil, går eller cyklar. För att säkerställa att området är tryggt och säkert för både dig och oss, ber vi er sänka hastigheten, var uppmärksam och följ anvisade skyltar.

Vi gör vårt yttersta för att störa så lite som möjligt och tackar för er förståelse.

Tidplan

  • Datum: 24 januari-14 februari 2022.
  • Tid: Arbetet utförs dagtid kl. 06.30-16.30.

Har du frågor om arbetet?

Du är du välkommen att kontakta ansvarig projektledare: Håkan Thulin.

Karta över området som berörs

Schaktsträckning Elite hotell

Markarbete på cykelbana - Mörby-Almnäs

Södertälje växer och fler företag vill värma sina fastigheter med fjärrvärme. För att möjliggöra detta bygger vi ut fjärrvärmenätet mellan Södertälje och Nykvarn. Ett viktigt och nödvändigt arbete för att fler ska få en smart och hållbar värmeleverans.

Arbetet utförs av Mälardalens spår och anläggning på uppdrag av Telge Nät.

En trygg och säker arbetsplats

Arbetet påverkar dig som går eller cyklar på cykelbanan mellan Mörby och Almnäs. För att säkerställa att området är tryggt och säkert för både dig och oss, stängs delar av gång- och cykelbanan av och framkomligheten kommer vara begränsad. Vi ber er därför sänka hastigheten, var uppmärksam och följ anvisade skyltar.

Vi gör vårt yttersta för att störa så lite som möjligt och tackar för er förståelse.

Beräknad tidplan

Arbetet pågår från januari 2022 och beräknas klart april 2022.

Arbetstid: Vardagar kl. 06.30-16.30

Har du frågor om arbetet?

Du är du välkommen att kontakta ansvarig projektledare Kristoffer Cavallin.

Karta över område som berörs

Markarbete på cykelbana - Mörby-Almnäs

Vi säkrar elleveransen - Taxinge

Nu har det blivit dags att ta bort gamla elledningar som hänger ovanför mark och ersätta med ledningsnät under mark. På så vis kan vi leverera el som inte är beroende av väder eller vind och minimera framtida avbrott. Ett viktigt arbete för en fortsatt hållbar och trygg elleverans till dig som kund.

Arbetet utförs av AB Södermännen på uppdrag av Telge Nät.

En trygg och säker arbetsplats

Arbetet påverkar trafiken, det vill säga dig som åker bil, går eller cyklar. För att säkerställa att området är tryggt och säkert för både dig och oss kommer vägen stängas av i perioder och framkomligheten är då begränsad. Vi ber er därför sänka hastigheten, var uppmärksam och följ anvisade skyltar.

Vi gör vårt yttersta för att störa så lite som möjligt och tackar för er förståelse.

Arbetsområde

Arbetet utförs etappvis med start vid infarten vid Möbelkvalitén i Taxinge till Rimsjöhöjden i Nykvarn. Öppen schakt utmed sträckan.

Planerade avbrott

Vi kommer behöva stänga av strömmen vid några tillfällen. Detta aviseras i god tid innan till dem som berörs.

Tidplan

Arbetet pågår fram till årsskiftet 2023 och utförs dagtid kl. 06.30-16.30.

Har du frågor om arbetet?

Du är du välkommen att kontakta ansvarig projektledare: Håkan Thulin.

Kartor över området som berörs

{{image.Name}}

Renovering av fjärrvärmeledning - Rosenlund

Nu är det dags att renovera fjärrvärmeledningen utmed Lundtorpsvägen/Rosenlundsvägen. Ett viktigt och nödvändigt arbete för en fortsatt hållbar värmeleverans till Södertäljeborna. Arbetet utförs av Mälardalens Spår och Anläggning på uppdrag av Telge Nät.

En trygg och säker arbetsplats

Arbetet påverkar trafiken, det vill säga dig som åker bil, går eller cyklar. För att säkerställa att området är tryggt och säkert för både dig och oss, stängs delar av gång- och cykelbanan av.

Vägarna hålls öppna men framkomligheten är begränsad. Vi ber er därför sänka hastigheten, var uppmärksam och följ anvisade skyltar.

Arbetet medför visst buller, vi gör vårt yttersta för att störa så lite som möjligt och tackar för er förståelse.

Beräknad tidplan

Ny tidplan: våren 2022. Vi återkommer med mer information.

Har du frågor om arbetet?

Du är du välkommen att kontakta ansvarig projektledare Kristoffer Cavallin.

Karta över område som berörs

Skärmklipp Rosenlundvägen fjärrvärme

Vi säkrar vatten och avloppsledningar - slussen

I samband med Sjöfartsverkets utbyggnad av slussen behöver våra befintliga vatten- och avloppsledningar flyttas och säkras på rätt djup. Ett viktigt och nödvändigt arbete för att säkra dricksvattenleveransen till Södertäljeborna.

En trygg och säker arbetsplats

Arbetet påverkar dig som trafikant, det vill säga gående, cyklister och andra fordon. Vi måste säkerställa att området är tryggt och säkert för både dig och oss. Därför kommer vi behöva stänga av delar av gång- och cykelbanan på östra sidan av kanalen (vid Sydpoolen). Avstängningen sker först efter att TA-planen godkänts av Stadsbyggnadskontoret.

På västra sidan av kanalen (vid gästhamnen) kommer framkomligheten att vara begränsad. Det påverkar dig som passerar eller bor i anslutning till arbetsområdet.

Arbetet medför visst buller. Vi gör vårt yttersta för att störa så lite som möjligt och tackar för er förståelse.

Beräknad tidplan

  • Datum: Arbetet påbörjas under vecka 36 2021 och beräknas pågå fram till augusti 2022.
  • Tid: Helgfria vardagar kl. 07.00-19.00.

Arbetet utförs i etapper av NYAB Mälardalen AB på uppdrag av Telge Nät.

Har du frågor om arbetet?

Du är du välkommen att kontakta ansvarig projektledare Jimmy Hammar.

Karta över område som berörs

Markarbeten.png

Senast ändrad: 7 april, 2022