Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Projekt och markarbeten

Här samlar vi information om projekt som rör vatten och avlopp, fjärrvärme, stadsnätet eller elnätet.

Vi säkrar vatten och avloppsledningar - slussen

I samband med Sjöfartsverkets utbyggnad av slussen behöver våra befintliga vatten- och avloppsledningar flyttas och säkras på rätt djup. Ett viktigt och nödvändigt arbete för att säkra dricksvattenleveransen till Södertäljeborna.

En trygg och säker arbetsplats

Arbetet påverkar dig som trafikant, det vill säga gående, cyklister och andra fordon. Vi måste säkerställa att området är tryggt och säkert för både dig och oss. Därför kommer vi behöva stänga av delar av gång- och cykelbanan på östra sidan av kanalen (vid Sydpoolen). Avstängningen sker först efter att TA-planen godkänts av Stadsbyggnadskontoret.

På västra sidan av kanalen (vid gästhamnen) kommer framkomligheten att vara begränsad. Det påverkar dig som passerar eller bor i anslutning till arbetsområdet.

Arbetet medför visst buller. Vi gör vårt yttersta för att störa så lite som möjligt och tackar för er förståelse.

Beräknad tidplan

  • Datum: Arbetet påbörjas under vecka 36 2021 och beräknas pågå fram till augusti 2022.
  • Tid: Helgfria vardagar kl. 06.30-17.00.

Arbetet utförs i etapper av NYAB Mälardalen AB på uppdrag av Telge Nät.

Har du frågor?

Om du har frågor om arbetet, kontakta ansvarig projektledare: Jimmy Hammar

Karta över område som berörs

Markarbeten.png

Ledningsarbete Nedre Villagatan-Övre Villagatan, 21 april-31 okt

Vi på Telge Nät byter ut fjärrvärmeledningen utmed Nedre Villagatan, Ängsgatan, Dalgatan och Övre Villagatan i centrala Södertälje. Arbetet startar 21 april och beräknas vara klart sista oktober.

Det är ett nödvändigt och förebyggande arbete för att trygga framtidens värmeleveranser för ett hållbart Södertälje.

Avstängning av värme och varmvatten

Med anledning av arbetet kommer ett antal aviserade avbrott i värmeleveransen att ske. Under avbrottstiden har du tillgång till dricksvatten men inte värme eller varmvatten.

Begränsad framkomlighet

Framkomligheten kommer under perioden vara begränsad. Projektet utförs i samarbete med Bro och Väg. Delar av arbetet planeras att utföras nattetid på Ängsgatan mellan vecka 26 och vecka 31. Detta för att minimera påverkan på trafiken.

Vi tackar för visat överseende med de störningar som arbetet kommer medföra. Vi gör vårt bästa för att störa så lite som möjligt.

Karta över område som berörs

VillagatanÄngsgatan

Senast ändrad: 16 september, 2021