Projekt- och markarbeten

Här samlar vi information om projekt som rör vatten och avlopp, fjärrvärme, stads- och elnätet.

19 maj 2023

Ledningsarbete på Norra Stationsvägen och Bruksgatan

Telge Nät ska utföra ledningsarbeten på Norra Stationsvägen och Bruksgatan i Nykvarn. Syftet med arbetet är att förlägga nya elledningar och upprätta en ny transformatorstation för att stärka elnätet i området.

Beräknad tidsplan

Arbetet planeras att starta vecka 22 och avslutas vecka 26.

Arbetstider

Arbetet utförs på vardagar kl. 07.00-16.00.

Så påverkas trafik och tillgänglighet

Eftersom vi ska gräva i området kommer det att innebära en del störande ljud och arbetet medför en ökad mängd byggtrafik som grävmaskiner.

Detta kan medföra begränsad framkomlighet och kortare väntetider för förbipasserande, men inga vägar är planerade att stängas av.

Planerade avbrott

Vi kommer att bryta strömmen för de boende på Bruksgatan när skiftet till den nya transformatorstationen sker. De som berörs kommer att bli informerade i god tid innan strömavbrottet.

Entreprenör

Mälardalens Spår & Anläggning.

Frågor om arbetet?

Om du har frågor kontakta Håkan Thulin, projektledare Telge Nät

05 maj 2023

Ledningsarbete på Rafaelsgränd

Telge Nät ska byta ut vatten- och spillvattenservis på Rafaelsgränd 7 i Södertälje, vilket innebär att vi behöver gräva och schakta. Arbetet utförs i förebyggande syfte för att kunna byta spillvattenledningen.

Beräknad tidsplan

Arbetet påbörjas i början av vecka 19 och beräknas vara klart under vecka 20.

Arbetstider

Arbetet utförs på vardagar kl. 07.00-16.00.

Så påverkas trafik och tillgänglighet

Eftersom vi ska gräva i området kommer det att innebära en del störande ljud och vi behöver även stänga av vägen. Vänligen följ anvisade skyltar. Tack för visad hänsyn.

Entreprenör

Mälardalens spår och anläggning.

Frågor om arbetet?

Om du har frågor, kontakta Maha Yaqoob, projektledare Telge Nät.

26 apr 2023

Ledningsarbete på Nygatan

Telge Nät ska byta ut en befintlig dagvattenbrun till en ny som klarar av större regnvattenflöden. Vi ska även lägga nya ledningar vid Nygatan 13-15.

Beräknad tidsplan

Arbetet pågår 1 maj-30 juni.

Arbetstider

Arbetet utförs kl. 06.30-17.00.

Så påverkas trafik och tillgänglighet

Arbetet innebär schaktning och trappan mellan Bellevuegatan och Nygatan kommer att vara avstängd och delvis borttagen. Gående hänvisas till Nedre Torekällgatan.

Entreprenör

AB Södermännen.

Frågor om arbetet?

Om du har frågor, kontakta Anders Håkansson, projektledare Telge Nät.

12 apr 2023

Ledningsarbeten i Marenområdet

Med start i april 2023 utför Telge Nät ledningsarbeten vid Marenplan i centrala Södertälje. Telge Nät förnyar och byter ut vatten- och avloppsledningar samt förstärker elnätet i området.

Det är ett förberedande arbete inför det nya hotellet som ska byggas och den upprustning som Södertälje kommun utför i området.

Beräknad tidsplan

Ledningsarbetet utförs mellan april 2023 och juni 2023.

Entreprenör

Södermännen.

Mer information

24 mar 2023

Ledningsarbete i Brunnsäng

Telge Nät utför ett ledningsarbete på Bergsättravägen i Brunnsäng. Syftet med arbetet är att byta ut befintliga elledningar till nya och mer kraftfulla ledningar.

Beräknad tidsplan

Arbetet pågår från och med 20 mars och är planerat att vara klart i slutet av april.

Arbetstider

Arbetet utförs på vardagar kl. 07.00-16.00

Så påverkas trafik och tillgänglighet

Arbetet innebär en del schaktning/grävning och det kommer förekomma byggtrafik i området.

För att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt stängs gång- och cykelvägen av vid Brunnsbergavägen 16-45. Vänligen följ skyltning och välj alternativa vägar.

Det kommer periodvis också vara begränsad framkomlighet på Bergsättravägen 15-17. Se gulmarkeringar på kartan nedan.

Planerade avbrott

Vi kommer att stänga av strömmen vid några tillfällen. De som berörs kommer att bli informerade i god tid innan strömavbrottet.

Entreprenör

Mälardalens Spår & Anläggning.

Frågor om arbetet?

Om du har frågor, kontakta Jens Kumlin, projektledare Telge Nät.

Karta över område som berörs

Använder du en dator kan du förstora bilden genom att högerklicka på den och välja ”Öppna bild i ny flik”. Använder du en mobil kan du förstora bilden genom att zooma med fingrarna.

13 mar 2023

Ledningsarbete i Måsnaren

Etapp 1: Stadan och Nabben

I mitten av mars 2023 påbörjar Telge Nät ett ledningsarbete i sjön Måsnaren i Södertälje. Ledningsarbetet är en förutsättning för kommande utbyggnad av allmänt vatten- och avlopp i omvandlingsområdet Stadan och Nabben.

Arbetet innebär att vi ska förlägga vatten- och avloppsledningar samt fiberledningar mellan Hovsjö och Stadan. Den totala ledningssträckan är cirka 1 750 meter varav cirka 1 500 meter läggs på botten i Måsnaren.

Beräknad tidsplan

  • Arbetet beräknas vara klart under sommaren 2023.
  • Arbetet utförs måndag-torsdag kl. 07.00-19.00.
  • Arbete på fredagar eller helg kan eventuellt förekomma vid enstaka tillfällen.

Entreprenör

Utförande entreprenör för arbetet är BAB Rörtryckning.

Frågor om arbetet?

Om du har frågor, kontakta Jenny Weidermark, projektledare Telge Nät.

Karta över område som berörs

Använder du en dator kan du förstora bilden genom att högerklicka på den och välja ”Öppna bild i ny flik”. Använder du en mobil kan du förstora bilden genom att zooma med fingrarna.

09 feb 2023

Ledningsarbete i Taxinge och Nykvarn

Nu pågår ett arbete med att ta bort gamla elledningar som hänger ovanför mark för att ersätta med ledningsnät under mark. På så vis kan vi leverera el som inte är beroende av väder eller vind och minimera framtida avbrott. Ett viktigt arbete för en fortsatt hållbar och trygg elleverans till dig som kund.

Beräknad tidsplan

  • Den femte och sista etappen, mellan Bredvik och Herrvik, påbörjades i februari 2023. Se karta för mer detaljer om området som berörs.
  • Etapp 5 är planerad att pågå till sommaren 2023.
  • Arbetstider: Dagtid kl. 06.30-16.30.

Entreprenör

Arbetet utförs av AB Södermännen på uppdrag av Telge Nät.

Så påverkas trafik och tillgänglighet

Störningar i form av begränsad framkomlighet och arbetsfordon kommer att förekomma.

Arbetet påverkar trafiken, det vill säga dig som åker bil, går eller cyklar. För att säkerställa att området är tryggt och säkert för både dig och oss stängs vägen av i perioder och framkomligheten är då begränsad. Vi ber dig att sänka hastigheten, vara uppmärksam och följa anvisade skyltar.

Vi gör vårt yttersta för att störa så lite som möjligt och tackar för din förståelse.

Planerade avbrott

Vi kommer att stänga av strömmen vid några tillfällen. Detta aviseras i god tid innan till dig som berörs.

Frågor om arbetet?

Om du har frågor, kontakta Håkan Thulin, projektledare Telge Nät.

Karta över område som berörs

Etapp 5 mellan Bredvik och Herrvik.

Använder du en dator kan du förstora bilden genom att högerklicka på den och välja ”Öppna bild i ny flik”. Använder du en mobil kan du förstora bilden genom att zooma med fingrarna.

11 jan 2023

VA-arbeten i Farstanäs

Telge Nät utför ett ledningsarbete i Farstanäs. Se karta för mer detaljer om området som berörs.

Syftet med arbetet är att möjliggöra för Farstanäs camping att ansluta till allmänt vatten och avlopp. Arbetet förbereder också för att på sikt möjliggöra för vatten och avlopp i kommunens planerade detaljplaner i området.

Beräknad tidsplan

Arbetet påbörjas i januari och beräknas vara klart till sommaren 2023.

Entreprenör

Utförande entreprenör är Peab.

Frågor om arbetet?

Om du har frågor, kontakta Fredrik Sontag, projektledare Telge Nät.

Karta över område som berörs

Använder du en dator kan du förstora bilden genom att högerklicka på den och välja ”Öppna bild i ny flik”. Använder du en mobil kan du förstora bilden genom att zooma med fingrarna.

02 jan 2023

Markarbete på Löwens väg

Telge Nät utför ett ledningsarbete på Löwens väg i Järna. Syftet är att förse nya bostäder med fjärrvärme och vi kommer även förstärka elledningar och lägga nya vatten- och avloppsledningar.

Beräknad tidsplan

Arbetet påbörjas den 9 januari 2023 och planeras pågå till och med början av maj 2023.

Arbetstider

Arbetet utförs på dagtid kl. 07.00-17.00.

Entreprenör

Mälardalens Spår & Anläggning AB.

Så påverkas trafik och tillgänglighet

För att säkerställa att området är tryggt och säkert för både boende i området och alla som arbetar i projektet kommer Löwens väg att stängas av för genomfart under vissa perioder. Framkomligheten kommer då vara begränsad. Vi ber er att vara uppmärksam och följa anvisade skyltar.

Vi gör vårt yttersta för att störa så lite som möjligt och tackar för er förståelse.

Busstrafiken påverkas

Från och med 30 januari 2023 stannar inte busslinje 784 och 785 vid Industrigatan, Rönnvägen och Tavestaskolan. Resenärer hänvisas till den tillfälliga hållplatsen på Turingevägen under tiden.

Frågor om arbetet?

Om du har frågor går det också bra att kontakta Kristoffer Cavallin,
projektledare Telge Nät.

26 sep 2022

Ledningsarbete på Regementsgatan

För att säkra en smart och hållbar värmeleverans till ännu fler bygger Telge Nät ut fjärrvärmenätet mellan Södertälje och Nykvarn.

Som en del i detta arbete lägger vi ner fjärrvärmeledningar längs Regementsgatan i Almnäs, se markering på kartan nedan.

Beräknad tidsplan

Arbetet påbörjades i september 2022 och beräknas vara klart senast hösten 2023.

Entreprenör

Skanska.

Frågor om arbetet?

Om du har frågor, kontakta Kristoffer Cavallin, projektledare Telge Nät.

Karta över område som berörs

Använder du en dator kan du förstora bilden genom att högerklicka på den och välja ”Öppna bild i ny flik”. Använder du en mobil kan du förstora bilden genom att zooma med fingrarna.