Avtalsvillkor för fjärrvärmekunder

Den 1 september 2023 gäller nya avtalsvillkor för dig som är fjärrvärmekund. På den här sidan hittar du både de nuvarande och kommande villkoren för konsumenter.

Ansvar och skyldigheter

I avtalsvillkoren hittar du allt om vilket ansvar och vilka skyldigheter som gäller mellan oss och dig som kund. Till exempel hur det fungerar med ansvar, mätning, avläsning, betalning och uppsägning.

Avtalsvillkoren för konsumenter är framförhandlade och överenskomna med Konsumentverket. Villkoren är framtagna i samarbete med Fjärrvärmeföreningen och följer branschens rekommendationer.

Avtalsvillkor för konsumenter