Ändra elnätsanslutning

Vill du säkra upp eller säkra ner din elnätsanslutning, flytta servisledningen, mätarskåpet eller din elmätare? Eller vill du dela alternativt slå ihop ett abonnemang? Inga problem. Vi hjälper dig.

Så ändrar du anslutning till elnätet

1. Kontakta en elinstallatör

Börja med att kontakta en auktoriserad elinstallatör som i sin tur skickar in en föranmälan om säkringsändringen till oss via foranmalan.nu.

I anmälan ska den nya och den tidigare säkringen anges och i vilken anläggning säkringsändringen ska utföras. Detta görs genom att ange mätarnummer och/eller anläggningsnummer. Om ändringen medför kostnader för vårt arbete tar vi kontakt med dig och meddelar detta.

2. Installationsmedgivande

När vi fått in en anmälan lämnar vi ett installationsmedgivande till din elinstallatör. Därefter kan elinstallatören påbörja installationsarbetet.

3. Färdiganmälan

När elinstallatören är klar med ändringen skickas en anmälan till oss. Vi registrerar säkringsändringen och du betalar nu priset för din nya säkring. Jobbet är klart!

Priser för uppsäkring

Storleken på huvudsäkringen, som i regel sitter i anslutning till din elmätare, skyddar din anläggning och sätter också en gräns för hur mycket el du kan använda samtidigt.

Med hjälp av en auktoriserad elinstallatör kan du enkelt säkra upp eller säkra ner om behoven ändras i samband med exempelvis utbyggnad eller renovering.

Om du säkrar upp din fastighet inom samma kategori betalar du mellanskillnaden mellan den nya anslutningen och den gamla. Detta gäller inte om du tidigare har haft den högre säkringsanslutningen, då betalar du inte för uppsäkringen till oss.

Se våra elnätspriser