Avsluta elnätsabonnemang

Om en fastighet står tom och inte används kan du säga upp elnätsabonnemanget. Att säga upp ett elnätsabonnemang är kostnadsfritt. Skicka in den ifyllda uppsägningsblanketten 30 dagar innan du önskar att abonnemanget ska upphöra.

Telge Nät avbryter elleveransen och monterar eller stänger ner elmätaren inom två veckor efter inkommen ifylld uppsägningsblankett. I samband med detta skickas en slutfaktura till dig. Ditt abonnemang avslutas den dag mätaren monteras eller stängs ner.

Blanketter

Skicka in blanketten

Den ifyllda blanketten signerar du och skickar via e-post eller post till: