Registerutdrag över registrerade personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen har du som registrerad rätt att få information om och vilka personuppgifter om dig som behandlas i ett så kallat registerutdrag.

Det här innehåller registerutdraget

I registerutdraget får du en sammanställning på de personuppgifter som behandlas med angivna ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in om den inte kommer från den registrerade själv och om det förekommer automatiserat beslutsfattande.

Du får även kopior på uppgifterna i form av utskrifter, textfiler eller skärmdumpar ur de register där dina personuppgifter förekommer.

Så här går det till

För att begära ett registerutdrag fyller du i formuläret på den här sidan.

Handläggningstiden kan variera men du får normalt tillgång till ditt registerutdrag senast 30 dagar från inkommen begäran. I särskilda fall kan vi behöva mer tid för att handlägga din begäran (upp till två månader), i så fall informerar vi dig om detta inom en månad.

Det är viktigt att uppgifterna hamnar hos rätt person och därför behöver du legitimera dig när du får ta del av ditt registerutdrag.

  • Registerutdraget kan levereras digitalt genom att en pdf-fil skickas via en tjänst för säker kommunikation, Säkra meddelanden. Du får en länk skickad till din e-postadress och legitimerar dig där med e-legitimation.
  • Registerutdraget kan även skickas som rekommenderat brev till din folkbokföringsadress. Du hämtar det hos ett postombud genom att legitimera dig med nationellt ID, körkort eller pass.