Sluta slänga
– byt i stället

I hållbarhetens och återbrukets tecken kör vi Green week i år som ett komplement till Black week.

Tanken är att vi ska sluta slänga kläder och prylar, i stället ska vi byta med varandra. På så sätt blir dina gamla grejer nya för någon annan.