Konsumenträtt och klagomål

Vi vill att du ska vara nöjd med att vara kund hos oss på Telge Nät. Därför är det viktigt att du hör av dig om något inte fungerar som det ska, om du tycker att vi gjort något fel eller om våra tjänster inte fungerar som de ska.

Kontakta Telge Nät om du är missnöjd eller har klagomål

Telge Näts kundservice kan hjälpa dig med alla sorters kundärenden och vi rekommenderar att du tar kontakt med oss i första hand.

Hos kundservice får du snabba svar och vi kan lotsa dig till rätt person som hjälper dig med ditt ärende. För att underlätta arbetet är det bra om du har dina kunduppgifter och eventuella underlag i ärendet tillgängliga.

Klagomål, medling och tvistlösning

Önskar du en oberoende part finns instanser och myndigheter som kan hjälpa dig med rådgivning och omprövning.

Nedan finns information om ångerrätt samt kontaktuppgifter till bland annat konsumentvägledning, Allmänna reklamationsnämnden, Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten.