Konsumentrådgivning och tvistlösning

Det finns flera oberoende parter som hjälper och informerar dig som konsument.

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Konsumenternas energimarknadsbyrå ger oberoende vägledning till konsumenter. Här får du svar på frågor om el och elmarknaden, gas och fjärrvärme.

Energimarknadsinspektionen (EI)

EI är tillsynsmyndigheten för elmarknaden. Du kan kontakta EI om du har synpunkter eller klagomål som gäller exempelvis elnätstariffer, anslutningsavgifter och leveranskvalitet i elnätet.

Energirådgivning

Energirådgivarna svarar på dina frågor om hur du kan spara pengar och energi.

Kommunal konsumentvägledare

Hos din kommuns konsumentvägledare kan du få stöd vid klagomål eller om du har råkat i en tvist med ett företag.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

ARN är den statliga myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument.

Domstol

Du kan låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol (tingsrätt). Du bör dock först ta kontakt med ett ombud, till exempel en advokat, som kan bedöma ditt ärende.

Dina rättigheter som konsument

Ellagens kapitel 11 reglerar dina rättigheter som konsument.

Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.