Det här behöver du göra innan vi byter din fjärrvärmemätare

Innan vi kommer hem till dig behöver vi din hjälp att förbereda så att bytet går smidigt. Du kan börja med att ta reda på var din fjärrvärmemätare sitter.

Förbered dig inför bytet

För att vårt jobb ska gå så smidigt som möjligt behöver du hjälpa oss med att:

  • Du eller en annan myndig person över 18 år måste vara hemma vid bytet.
  • Se till att fjärrvärmemätaren är lätt att komma åt.
  • Se till att fjärrvärmecentralen och platsen där mätaren och servisventilerna sitter inte blockeras samt att eventuella lås är upplåsta.
  • Se till att det är fritt minst 80 cm ovanför och 80 cm framför mätaren. Det ska vara enkelt att stå framför den.
  • Håll eventuella husdjur kopplade eller instängda under vårt besök.

Tänk på att:

  • För att våra tekniker ska kunna utföra arbetet på ett säkert sätt, är det viktigt att du som fastighetsägare ser till att vägen fram till huset eller där mätaren sitter är säker.
  • Under vintertid innebär det till exempel att det måste vara skottat, sandat eller saltat samt att det inte finns risk för snöras och fallande istappar. Vi vill även att det finns information som varnar för våta golv i trapphus och att mattor till entrén är torra.
  • Om det finns risk för exempelvis halka kan teknikern betrakta arbetsplatsen som farlig och lämna återbud. Då behöver ni åtgärda faran och boka en ny tid för mätarbytet.

Värmen stängs av

Bytet av fjärrvärmemätaren tar cirka 1 timme. Under den tiden kommer värmen vara avstängd i cirka 30 minuter, då finns endast tillgång till kallvatten.