Vad händer efter bytet av fjärrvärmemätare?

Den nya fjärrvärmemätaren ser annorlunda ut och har andra funktioner än tidigare.

Förbrukningen läses av automatiskt

Din smarta mätare är fjärravläst och värdena skickas digitalt in i vårt system. Din faktura baseras på värdena vi får in i vårt mätvärdesystem.

På din fjärrvärmemätare kan du se din förbrukning, flöde och temperatur genom att trycka på knappen. Displayen återgår automatiskt till startläget.

Starta om din utrustning

Om du upplever störningar av din utrustning efter bytet, till exempel värmepumpen, så prova att starta om utrustningen. Om det inte fungerar, så ber vi dig kontakta OneCo:s kundservice: