Efter bytet av fjärrvärmemätare

Den nya fjärrvärmemätaren ser annorlunda ut och har andra funktioner än tidigare.

Automatisk avläsning av energiförbrukning

Din smarta mätare är fjärravläst och värdena skickas digitalt in i vårt system. Din faktura baseras på värdena vi får in i vårt mätvärdesystem.

På din fjärrvärmemätare kan du se din förbrukning, flöde och temperatur genom att trycka på knappen. Displayen återgår automatiskt till startläget.

Du kan behöva starta om din utrustning

Om du upplever störningar av din utrustning efter bytet, till exempel värmepumpen, så prova att starta om utrustningen. Om det inte fungerar, så ber vi dig kontakta OneCo kundservice:

Frågor och svar

Du kan fråga våra tekniker på plats eller så kontaktar du OneCo kundservice:

Det finns alltid en liten risk för läckage efter ett mätarbyte. Skulle du upptäcka ett läckage ringer du OneCo:s kundservice:

Efter kontorstid ringer du Telge Näts kundtjänst. Du kopplas då vidare till vår jour:

En vanlig villamätare har en livslängd på cirka tio år medan mätare i större anläggningar behöver bytas ungefär vart femte år. Detta görs för att kunna säkerställa kvalitet och mätnoggrannhet.

Den tas om hand enligt Swedacs föreskrifter och lämnas sedan till återvinning.