Fyll och töm poolen smart

Att ha en egen pool är en vardagslyx – och det innebär stort ansvar vid fyllning och tömning. Här hittar du smarta tips på hur du fyller och tömmer poolen, spaet eller badtunnan på ett hållbart sätt.

Ett gemensamt ansvar

Under de senaste åren har Södertälje kommun, precis som många andra kommuner i Sverige, påverkats av det varmare klimatet som i sin tur orsakar låga grundvattennivåer under sommarmånaderna. Därför är det viktigt att vara eftertänksam vid påfyllning av privata pooler.

När många gör större uttag av dricksvatten påverkas det kommunala nätet. Det kan leda till missfärgat vatten, tryckförändringar och hastigt sjunkande vattennivåer i våra vattentäkter.

Även när poolen töms är det viktigt att du inte belastar reningsverket eller riskerar att skada växt- och djurlivet.

Genom att tillsammans ta ansvar kring hur vi använder och behandlar vårt dricksvatten kan vi njuta av vattnet året om.