Vad händer efter vattenmätarbytet?

Teknikern lämnar en bekräftelse på att mätarbytet är utfört. Din gamla mätare fotograferas och sedan läser teknikern av vattenmätaren och lägger in uppgifterna i vårt system.

Mätarställning jämförs med fakturerad förbrukning 

Din gamla vattenmätare lämnas in till vårt ackrediterade kontrollorgan för provning. Mätarbytet, mätarställning och datum registreras i vårt faktureringssystem.

Sedan jämförs mätarställningen på den nedtagna mätaren med den mängd vatten vi fakturerat dig på de periodiska fakturorna. Om du betalat för mycket eller för lite korrigeras det på din nästa faktura.

Oljud i rören efter mätarbytet?

Ibland uppstår oljud i vattenrören efter ett mätarbyte. Din nya vattenmätare har en backventil som skyddar mot återströmmande vatten. Det kan upplevas som att det är backventilen i mätaren som orsakar tryckstötarna, men det är från VA-installationen. Tryckstötarna är inte större än det var innan backventilen monterades.

Innan backventilen monterades spred sig tryckstöten till hela ledningsnätet, som fungerade som en stor tryckutjämnare. Nu stannar tryckstöten kvar i byggnadens installation, vilket eventuellt behöver åtgärdas.

Tryckslag i ledningar uppstår när ett vattenflöde med en viss hastighet plötsligt stoppas upp. En typisk sådan avstängning sker i disk- och tvättmaskiner samt i vissa engreppsblandare. Andra vanliga fel är stora neddimensioneringar av kopparledningar som ger stora hydrauliska effekter.

För att lösa problemet kan en VVS-firma montera en tryckslagsdämpare i fastighetens VA-installation. Det är en lösning som du själv får ordna och betala för. Telge Nät har inget ansvar för tryckslag orsakade av VA-installationen.

Skyddar mot återströmning

Den nya smarta mätaren har ett inbyggt återströmningsskydd, även kallad backventil, som förhindrar vatten att rinna åt fel håll. Exempelvis från en fastighets vattenledning och tillbaka till den allmänna vattenledningen utanför fastigheten.

Återströmning kan uppstå genom undertryck ute i den kommunala ledningen. Om ett undertryck uppstår sugs vattnet från fastighetens ledningar tillbaka till den kommunala ledningen.

Om du exempelvis har en pool som du fyller med en vattenslang nedstoppad i poolen, så kommer vattnet, inklusive kemikalier och andra föroreningar, från poolen sugas upp och hamna i de kommunala ledningarna. Det kan leda till att folk blir sjuka efter att de druckit det förorenade vattnet.