Telgekoncernen i sociala medier

Telge finns representerade i ett flertal sociala mediekanaler.

Följ oss i sociala medier

Tänk på det här när du använder våra sociala medier:
  1. Skicka inte känslig information om vare sig dig själv eller någon annan, som personuppgifter eller personnummer, brottsuppgifter, värderande omdömen, löner, förmögenhet, betyg, kreditvärde etc via våra sociala medier. Använd e-post, telefon eller brev för personliga ärenden.
  2. Inlägg som kränker enskildas personliga integritet och/eller som omfattas av sekretess får inte läggas upp på våra sociala mediekanaler.
  3. Sprid inte personlig information om tredje person.
  4. Kommentarer och inlägg får inte innehålla: förtal, personangrepp eller förolämpningar, hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier, våldsskildringar eller pornografi, uppmaningar till brott eller annan brottslig verksamhet, olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material, kommersiella budskap eller reklam.
  5. Inlägg som läggs upp i våra sociala mediekanaler kan komma att användas av tredje part, vilket vi inte har möjlighet att påverka eller kontrollera.

Kommentarer och inlägg som bryter mot ovanstående punkter 1-4 kommer att tas bort. Kommentarer som avviker helt ämnesmässigt från ursprungsinlägg eller tidigare kommentarer kommer också att tas bort.

Tänk på att hålla en trevlig ton när du gör inlägg, diskuterar och kommenterar. Tack!

Bilder och filmer i Telgekoncernens sociala medier

När Telgekoncernen använder bilder och filmer i Telgekoncernens sociala medier innebär det i dagsläget en överföring av personuppgifter till tredje land utanför EU/EES-området. Överföringen kommer att ske i enlighet med rådande integritetslagstiftning, inklusive EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

I tredje land dit personuppgifter kommer att överföras gäller dock inte GDPR, vilket kan innebära en ökad risk i integritetshänseende, bland annat när det gäller möjligheter för myndigheter i tredje land att få tillgång till personuppgifter och för möjligheter att utöva kontroll över personuppgifterna.

Överföringen till tredje land är nödvändig för att kunna genomföra kommunikationsinsatsen i Telgekoncernens sociala mediekanaler. Telgekoncernen ska vara behjälplig att, så långt det är möjligt, ytterligare informera dig om integritetslagstiftningen och skyddsläget för personuppgifter i tredje land.

Vid frågor, klagomål eller anmälan om kränkande kommentarer

Om du har frågor, klagomål eller vill anmäla kränkande kommentarer vänder du dig till den e-postadress och det telefonnummer som finns i den aktuella sociala mediekanalen.

I andra hand kan du kontakta Telges kommunikationsavdelning eller pressjour:

Du har också alltid möjlighet att vända dig till Telges dataskyddsombud:

Du kan även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.