Isseyas Debesay, hyrescontroller Telge Bostäder

Samhällsbyggaren som bytte sida

Isseyas Debesay växte upp i Husby. Som vuxen hjälpte han områdets unga med läxorna och organiserade träffar med inspirerande gästföreläsare. Med hjärta för samhällsnytta och hjärna för ekonomi jobbar Isseyas sedan ett år som hyrescontroller för Telge Bostäder. Men har han verkligen bytt sida?

Kanske räknas kvarteren kring Järvafältet fortfarande som hemma. När tiden var mogen skickade föräldrarna Isseyas Debesay till släktingarna i USA för att gå highschool. Därefter fick han också testa på collegelivet i ett år.

Under studietiden på Kungliga Tekniska Högskolan satt han med kompisarna och funderade ”Vad gör vi nu?”. De bestämde sig för att starta en lokalförening.

– Vi anordnade läxhjälp, högskoleförberedande träning och samtalsforum där vi bjöd in kända föreläsare inom forskning och aktuella samhällsfrågor, berättar Isseyas Debesay.

Då hade Isseyas inte ens fyllt 25. Engagemanget för närområdet tas med in i jobbet på Hyresgästföreningen där ett av hans första uppdrag blir ”att stärka hyresgästernas inflytande vid ombyggnationer”.

Den korta eller långa förklaringen?

Under åren på Hyresgästföreningen blev Isseyas Debesay nyproduktionsavsvarig, energispecialist och, förhandlare med god inblick i vad allmännyttan är och vad den har för värde. Med den nya anställningen som hyrescontroller på Telge Bostäder har han vid ett antal möten fått höra ”Jaså, du har bytt sida” efterföljt av ett lättsamt fniss. Med ett leende säger han sig ha funderat på om han ska ge den korta eller långa förklaringen.

Som förhandlingsledare för Hyresgästföreningen, på uppdrag av hyresgästerna, kom Isseyas Debesay i kontakt med många fastighetsägare. Enligt honom var det lärorikt att träffa olika hyresvärdar av olika storlek. Några stack ut – och Telge Bostäder var en av dem.

Han menar att Sverige har ett unikt kollektivt förhandlingssystem, likt relationen mellan våra fackförbund och arbetsgivare. Vad gäller hyresbostäder krävs en samsyn kring hur dessa ska ägas, förvaltas och utvecklas. Här spelar Telge Bostäder och andra inom allmännyttan en viktig roll. Det vill säga kommunägda bolag som tillhandahåller hyreslägenheter till medborgare.

– Det positiva är att det finns två jämnbördiga parter och för mig är det viktigt att mina värderingar lirar väl med min arbetsgivare. Därför valde jag Telge Bostäder och glädjande nog valde de också mig, förklarar Isseyas Debesay.

En vanlig dag på det nya jobbet

Sedan ett år är Isseyas Debesay hyrescontroller på Telge Bostäder. Enligt honom är vanlig dag på jobbet inte den andra lik. Alltså handlar det inte bara om att se över befintliga avtal och formulera nya utan också om att föra dialog och på så sätt skaffa sig en överblick vad gäller såväl affärs- som kundnytta.

– Man är involverad i olika processer och i med att jag har en specialistroll gör att jag hamnar i flera sammanhang, i dialog med många. Tanken är att avtalen ska bli ändamålsenliga och väl förankrade. Så jag börjar ju oftast med kartläggning, förklarar Isseyas Debesay.

Som specialist söker han svar på frågor som ”Hur fungerar det?” eller ”Hur ser bostadsmarknaden ut i Södertälje?” Med andra ord handlar det inte bara om siffror utan om att se sammanhangen som siffrorna ger uttryck för. ”Hur ser behoven ut här idag? ”Hur ser de ut om tio år? ”

– Jag ser inte Södertälje som en homogen stad utan efterfrågan varierar väldigt mycket beroende på stadsdel. Mycket handlar om att identifiera kunderna och deras behov, menar Isseyas Debesay.

En framtida täljebo?

Isseyas Debesay menar att mycket av förhandlingarna handlar om ingångsvärden. För att synka olika parter krävs dels att informationen finns, dels att kunskapsnivån är god på båda sidor. Därefter kan utgångslägen klargöras, vilket självklart handlar om intäkter och kostnader i nuläget, men också om det långa perspektivet, i vilket samhälle vi vill bo i, förvalta och utveckla.

På ett sätt har Isseyas Debesay faktiskt bytt sida. Sedan ett antal år tillbaka bor han inte länge norr om Stockholm utan i Huddinge. Tiden får visa om han flyttar ännu närmare jobbet, till Södertälje.

– Det finns en stomme i Södertälje och många lever hela sina liv här. Med det sagt så finner jag det väldigt fascinerande och fint att jobba här, säger Isseyas Debesay.