Christoffer Segerström, enhetschef Telge Återvinning

”Återvinning är en framtidsbransch”

Christoffer Segerström jobbade som distriktschef på innovativt industriföretag men bytte till att chefa över en soptipp. Allt för en framtidsbransch som, enligt honom, aldrig kommer att hamna i en lågkonjunktur. Eller så kan man se det så här: ska världen överleva, då krävs det helt enkelt att fler gör det som Christoffer och hans kollegor gör. Får vi lov att presentera arbetsplatsen som både stinker och gör skillnad.

Globalt räknat förväntas världens avfall fördubblas räknat från idag och fram till 2050. Sakkunniga menar att det nuvarande sättet som människan producerar, använder och slänger saker måste förändras. En betydande del av förändringen ligger i hur varje samhälle hanterar och återvinner sitt avfall. Telge Återvinning, som ingår i Telgekoncernen, ligger i framkant av denna utveckling. 

–Jag gillar ju förändring och Telge Återvinning har en väldigt framåtlutad ledning. Det handlar inte bara om att gå till jobbet, utan här på företaget jobbar vi för att få till en förändring i det stora. Det var därför jag sökte hit, berättar Christoffer Segerström, som sedan ett drygt år tillbaka är enhetschef på Telge Återvinning. 

Här pågår något utöver det vanliga

Efter 16 år som säljare av industrikomponenter, bytte Christoffer Segerström kontor i Stockholm mot att stövla omkring på det 90 hektar (170 fotbollsplaner) stora området i Tveta utanför Södertälje. På plats är det lätt att förstå. Överallt i området, som ligger på en höjd omgivet av skog, pågår något utöver det vanliga. Först dras blicken mot den mäktigt runda berget, byggd på tidigare generationers nu övertäckta sopor. Här och var ryker och pyser det, ja till och med stinker, speciellt på sektionen där matavfall tas emot, sorteras och skickas iväg för att omvandlas till biogas. Men bakom ligger någonting mycket större.

Resurser som kan bygga cirkulära system

Under 2023 samlade Telge Återvinning totalt in 415 000 ton avfall som sedan sorterades, förädlades och därigenom blev en del av det cirkulära samhället. I det storskaliga ryms även småskaliga projekt. Ett exempel är hanteringen av trädgårdsris som kommer in via kommunens återvinningscentraler. På området finns en så kallad batchpanna, där riset omvandlas till biokol. Den producerar 1000 kubikmeter kol per år och är unik för Sverige, vilket genererar många studiebesök från när och fjärran. Kolet är redan certifierat enligt EBC (the European Biochar Certificate), vilket är ett kvitto på att verksamheten både är mycket lyckad och på rätt väg.

– Det jag insett, sedan jag började här, är vilket fruktansvärt resursslöseri vi har i världen och det kan vi minska, menar Christoffer Segerström.

Christoffer brukar komma till kontoret strax före sju och inleda arbetsdagen med att ”se till att alla är här”, vilket inkluderar en morgonfika plus en kort avstämning med övriga chefer. Därefter sprids kollegorna åt varsina håll och ut på området. 

Alla måste börja sortera mera

Enligt Christoffer Segerström är en av de stora utmaningarna att få fler företag och privatpersoner ”att sortera vid källan” i stället för att avfallet kommer osorterat till återvinningsanläggningen.  För att underlätta källsortering och som en del av den hållbara samhällsutvecklingen i Södertälje byggde Telge Återvinning 2023 ut hemsorteringen för i stort sett alla en- och tvåfamiljshus i kommunen. Inom kort kommer också en sorteringsanläggning för textil tas i bruk. 

Forskare och andra experter menar att det är dags att se på sopor, spill av avfall på ett nytt sätt. På Telge Återvinning gör man det redan. Önskar du också jobba för framtiden, varför inte börja med en titt på Telge Återvinning?

– Det är otroligt inspirerande och det är därför jag är här. Återvinning är ju en framtidsbransch som saknar lågkonjunktur. Folk kommer att fortsätta slänga saker och vi behöver ta tillvara på de resurserna på ett bättre sätt, så att det finns någonting att lämna över till våra barn, menar Christoffer Segerström.

Hur var det då med stanken? Är den något att bry sig om?

– Sopor luktar sopor och sopor är en resurs. En hållbar resurs som kan utvecklas och generera pengar, vilket en gammal säljare som jag trivs mycket bra med, säger Christoffer Segerström avslutningsvis.