Årlig allokering CO2-utsläpp fjärrvärme

Vid miljövärdering av energi i enlighet med GHG-protokollet finns två beräkningssätt, market based/marknadsbaserat och location based/nätbaserat.

Läs mer om skillnaderna i avsnitt 1.5 här: Guide till Scope 2

Market based innebär att beräkningarna utgår från avtalat ursprung på köpt energi, ett exempel på detta är grön el. Det betyder inte att energin man använder nödvändigtvis kommer ifrån det ursprung man betalat för, exempelvis går det att köpa sol-el mitt i natten, men man betalar för produktionen av den energin och räknar på utsläppen från den specifika produktionen.

Location based tar inte hänsyn till ursprungsgarantier utan använder ett genomsnitt för den plats där energin förbrukas. För el brukar detta innebära att ett snitt för Sverige eller Norden används och för fjärrvärme blir det ett genomsnitt för produktionen i det nät man tillhör.

Nedan redovisas utsläppen för Södertälje (gäller ej kunder i Järna) enligt de två beräkningsmetoderna.

Market based

Telge Nät har sålt ungefär 100 GWh ursprungsmärkt värme med biogent ursprung. För att inte påverka resten av våra kunder allokerar vi utsläppen till våra egna anläggningar. Vilket leder till att övriga kunder (residualen) får samma totala utsläpp oavsett om market based eller location based väljs.

Tabellen nedan visar mängden värme och utsläpp till de olika ursprungsmärkta fjärrvärmeprodukterna. Utsläppen som flyttas från den ursprungsmärkta värmen till våra interna anläggningar kommer till 100 % från avfallsförbränning och klimatkompenseras till fullo via Gold Standard.

Utsläpp enligt market based-metoden

Siffrorna är avrundade men totala utsläpp är exakt beräknade, därför kan det skilja något om ni gör egna beräkningar.

Tabell 1
  Energi [GWh] Utsläpp förbränning
[g CO2/kWh]
Utsläpp produktion och transport
av bränslet
[g CO2/kWh]
Totala CO2-utsläpp 2023 [ton]
Södertälje (residual) 576 44,1 4,5 27 958
Ursprungsmärkt fjärrvärme 117 0 0 0
Interna anläggningar (klimatkompenserat) 0,79 7 022 131 5 683

Location based

Summan av utsläppen i tabellen ovan blir de lokala utsläppen för nätet, vilket redovisas i tabellen nedan.

Utsläpp enligt location based-metoden

Siffrorna är avrundade men totala utsläpp är exakt beräknade, därför kan det skilja något om ni gör egna beräkningar.

Tabell 2
  Energi [GWh] Utsläpp förbränning
[g CO2/kWh]
Utsläpp produktion
och transport av bränslet
[g CO2/kWh]
Totala CO2-utsläpp [ton]
Södertälje totalt 694 44,6 3,9 33 641