Besiktning av fjärrvärmenätet

Aktuella besiktningar

Just nu har vi inga planerade besiktningar.

Varför flyger vi?

Vi gör regelbundet besiktningar med hjälp av helikopter för att besiktiga vårt fjärrvärmenät.

Det innebär att hela fjärrvärmenätet fotograferas med en värmekamera från luften för att upptäcka eventuella läckor och värmeläckage i nätet. Genom att upptäcka läckor i tid minimerar vi avbrottstiden hos våra kunder och effektiviserar leveransen av fjärrvärme.

Djur kan bli störda

För att få så bra koll som möjligt flyger vi relativt lågt över fjärrvärmeledningarna. Djur i hagar kan störas av flygningarna. Vi försöker så långt som möjligt ta hänsyn till djuren, men det är bra om du som ägare har möjlighet att flytta dina djur under perioden som vi flyger.

Vi informerar om flygningarna i de lokala P4-stationerna och i våra sociala medier.

Här flyger vi

När besiktningen genomförs undviker vi att flyga över bebyggelse och djur. Tyvärr är det ibland svårt att upptäcka hagar i tid då vi opererar på låg höjd och träd kan skymma sikten framåt.

Under rubriken "Aktuella besiktningar" längst upp på den här sidan listar vi vilka områden vi kommer flyga över. Detta för att underlätta för dig som bor eller har djur i närheten av fjärrvärmeledningarna.

På grund av dåligt väder eller andra omständigheter kan samma område vara planerat att besiktigas flera dagar.

Har du fler frågor?

Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.