Ladda elbilen smart

Har du hört talas om ”smart laddning” och undrat vad det är? Många elbilsladdare kommer med just "smart laddning" och det kan vara svårt att veta vad som passar dig och din elbil bäst.

Två sätt att ladda

Det finns två sätt att ladda din elbil på: genom direktladdning eller smart laddning.

  1. Direktladdning laddar med full effekt direkt när du kopplar in ladd-sladden. Det skapar utmanande effekttoppar för elnätet och gör laddningen onödigt dyr.
  2. Smart laddning är när du laddar din elbil på låg effekt under längre tid och på de tider på dygnet som elnätet är mindre belastat, det vill säga under låglasttid.

Genom smart laddning kan elbilen bli en del av lösningen och bidra till minskade kostnader för dig som elbilägare, oss som nätägare och för hela samhället.

Direktladdning drar mer el och effekt

Om du ändå väljer direktladdning är det bra att tänka på att elbilen laddas så fort du kopplar in ladd-sladden, oavsett vad elpriset är just då eftersom elpriset varierar under dagen. Det är värt att veta, framför allt för dig som har ett rörligt elavtal eller ett timprisavtal.

Dessutom drar direktladdning mycket el och effekt när du laddar elbilen. En 11 kW laddare använder lika mycket el som nästan 4 ugnar samtidigt eller 11 tvättmaskiner. Som du nu säkert förstår påverkar direktladdning både elnätet och din elräkning i negativ riktning.

Avlasta elnätet och spara pengar

Elnätet byggdes ut under 50- och 60-talen och klarar i perioder inte att leverera den höga energimängden som krävs när många elbilar laddar samtidigt. Genom att ladda bilen ”smart” minskar du belastningen på elnätet och kan enkelt spara pengar.

Tre snabba - därför är smart laddning bra för elsystemet

  1. Smart laddning kan minska behovet av nätförstärkning vilket gör att elektrifieringen kan gå snabbare.
  2. Smart laddning ger möjligheter att integrera en ökad andel förnybar elproduktion i energimixen.
  3. Elbilen kan vid behov bidra till att stabilisera elnätet på kort tid, till och med på sekundnivå enligt tester.