Skyddsrum

Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus.

Vi ansvarar för underhållet

Inom Telge Bostäder finns idag runt 200 skyddsrum. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som kontrollerar skyddsrummen och vi som fastighetsägare har ett underhållsansvar för skyddsrummen i våra fastigheter.

Hitta närmaste skyddsrum

På MSB:s webbplats hittar du information om var ditt närmsta skyddsrum finns. Där finns även en detaljerad karta på kvartersnivå över alla skyddsrum i hela landet.

Tillhör jag något speciellt skyddsrum?

Nej. Vid fara under höjd beredskap ska du ta dig till det skyddsrum eller skyddande utrymme som är närmast.

När öppnas skyddsrummen?

Om skyddsrummet behöver användas i krig eller om regeringen har meddelat höjd beredskap, ska skyddsrummet kunna ställas i ordning inom två dygn.

Frågor och svar

På MSB:s webbplats hittar du information om var ditt närmsta skyddsrum finns. Där finns även en detaljerad karta på kvartersnivå över alla skyddsrum i hela landet.

På MSB:s webbplats under frågor och svar hittar du information som rör skyddsrum.

På MSB:s webbplats under frågor och svar hittar du information som rör skyddsrum.

På MSB:s webbplats under frågor och svar hittar du information om vad som finns i ett skyddsrum.

På MSB:s webbplats under frågor och svar hittar du information om hur lång tid fastighetsägaren har på sig att iordningsställa ett skyddsrum.