Planerad utbyggnad av laddplatser

För oss på Telge Bostäder är det viktigt att alltid kunna erbjuda våra hyresgäster sådant som kan förenkla för dem i vardagen. Därför håller vi nu på att se över intresset för elbilsladdning i anslutning till hemmet.

Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om laddplatser.

Frågor om miljö

Vi har idag solceller på några av våra fastigheter och vi planerar att installera solceller på ännu fler fastigheter. Då tas elen som du laddar din bil med från den elen som produceras på din fastighet.

När det inte finns el från den egna solproduktionen tas elen från ”vanliga nätet” och då är elen 100 procent miljömärkt.

Ja, en elmotor är tre till fyra gånger mer effektiv än en vanlig förbränningsmotor. Det går helt enkelt åt mindre energi att driva bilen framåt. Vi får också bättre luftkvalité utan avgaser och lägre ljud inne i stadsmiljön av elbilar.

Frågor om utbyggnad

Bra fråga, det finns flera olika svar på detta.

  • Alla bolag tillsammans med Södertälje kommun har nu enats om en samarbetspartner och en applikationslösning som kan användas på många olika ställen. På så sätt blir det enklare för dig som äger en elbil.
  • En annan viktig fråga är att säkerställa att det finns elkapacitet till våra fastigheter eller bostadsområden. Utbyggnaden av laddmöjligheter behöver ske på ett sådant sätt att elnätet i hela staden ”håller”. Detta kräver tid och planering för att få till.
  • Telge Bostäder har cirka 7 000 parkeringsplatser. Om vi skulle sätta in laddplatser i stort sett överallt skulle vi behöva stoppa många andra investeringar som till exempel de inom trygghet och höjd bostadsstandard.
  • Det är svårt att veta hur många laddplatser som efterfrågas av våra hyresgäster. Om vi bygger ut för många platser kommer dessa att stå tomma och då kommer hyrorna behöva höjas för att betala dessa platser.
  • Utbyggnaden av laddplatser kommer att ske i många olika etapper. Det krävs planering och resurser så det kan ske med så bra ekonomi som möjligt och så lite grävarbeten som möjligt ute i våra bostadsområden

Vi vet att behovet av platser växer de närmaste 10-15 åren. Därför kommer vi att bygga ut antal platser i många olika etapper över tid.

Nej. Under 2022 tittar vi på fyra till sex områden för de första projekten.

De områden vi har valt ut är utvalda för att det finns tillräckligt med eleffekt, och för att vi har andra projekt i de områdena där vi kan jobba tillsammans för att få installationer av laddplatser till så bra pris som möjligt och minsta störningar (grävarbeten) i våra bostadsområden.

Under det första kvartalet för 2022 gick vi ut och frågade våra hyresgäster om efterfrågan på laddplatser. Vi vill tacka alla hyresgäster som tagit sig tid att svara på enkäten.

Ja. Vi kommer att prioritera installationer i närheten av de kabeldragningar och elskåp som finns idag för att försöka minska grävarbeten och på så sätt hålla nere installationskostnaden och därmed slutpriset för våra hyresgäster.

Vi jobbar på en lösning där du som bor i radhus och har en tydlig egen parkeringsplats som ingår via bostadskontraktet kan beställa en laddutrustning som tillval. Det vill säga att Telge Bostäder sköter all installation. Du får en månadsavgift för installationen men betalar elen via den vanliga elräkningen.

Om din befintliga plats behövs i en utbyggnad kommer du att erbjudas en liknande plats på parkering.

Frågor om kostnad

Vi jobbar med våra kalkyler men just nu pekar det på mellan 500-600 kr mer i månaden för en plats med laddmöjlighet. Sedan tillkommer elkostnader på detta.

Inom Telge Bostäder har vi valt en modell som vi anser är mer ”rättvis”, det vill säga att vi vill att man betalar mer om man laddar bilen mer. Det kan vara väldigt stor skillnad på körsträckor, laddhybrider och rena elbilar.

För parkeringsplatser med laddningsmöjlighet betalar du dels för parkering men även för tankningen av bilen.

För varje färdig eller ny laddplats måste Telge Bostäder investera cirka 30 000 kronor samt betala högre elnätsavgifter eftersom vi behöver betydligt mer eleffekt i framtiden.

Vi har en samarbetspartner som heter Virta (en applikation) som sköter alla betalningar. Då alla kommunala bolag samt Södertälje kommun jobbar med samma partner kommer tillvaron för elbilsägare bli lite enklare och smidigare.

Frågor om hyra

Nej. Alla parkeringsplatser med laddmöjligheter kommer att hyras ut via vår webbplats.

Du kan hyra en parkeringsplats med laddmöjlighet via vår webbplats.

Nej. I flera av våra bostadsområden kommer vi även ha publika laddplatser där vem som helst, boende, besökare eller grannar, kan ladda sin bil.

I våra bostadsområden kommer det att finnas publika laddplatser där vem som helst, boende, besökare eller grannar, kan ladda sin bil.

Så här långt är ungefär sex procent av alla befintliga personbilar i Sverige laddningsbara, men 25 procent av nybilsförsäljningen är just nu laddbara. Den siffran förväntas stiga kraftigt de närmaste åren.

Frågor om teknik

Vi strävar efter 11 kWh laddar som standard inom Telge Bostäder. Det motsvarar normalt att man kan ”ladda” cirka fem mil per laddningstimme, men det beror på flera olika faktorer:

  • Hur mycket elkapacitet som finns tillgängligt när du laddar.
  • Hur mycket el det finns i bilens batteri när du börjar ladda.
  • Hur mycket laddning som just din bil kan ”ta emot”.

I alla laddare finns det inbyggda ”lastbalanserare”. Det innebär att systemet förhindrar överbelastning och att systemet ska kunna fördela den el som finns mellan alla bilar och andra delar av fastigheten som behöver det.

När många hyresgäster slår på sina kaffebryggare på morgonen så minskar laddningen i bilarna.

Övriga frågor

Stolpar för motorvärmare är inte byggda för elbilar. Det är inte tillåtet att ladda elbilen via motorvärmarplatsen eftersom det är farligt ur brand- och elsäkerhetssynpunkt.

Motorvärmare kan inte heller fördela elen mellan de olika förbrukarna. Det innebär att fastighetens el kan slås ut om alla laddar sina elbilar via motorvärmaruttaget.

Alla nya parkeringsplatser med laddutrustning kommer att hyras ut via vår hemsida. Men kravet är att du har en laddbar bil, så denna plats kan inte hyras av en ägare.